<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Brukerbehov, ikke snarveier

Gjest: Brit Steinnes Krøvel

Leder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Brit Hildegunn Steinnes Krøvel som er  Leder for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal. Krøvel presiserer i episoden at velferdsteknologi aldri burde presenteres som en standardløsning som bare kan «rulles ut». Velferdsteknologi har ingen verdi dersom det ikke treffer behovet til bruker knyttet til mestring, frihet, trygghet og at løsningen er minst mulig inngripende i personens liv. Derfor må det være brukerbehov som skal være fokuset og det må gjennomføres en grundig behovskartlegging i forkant. Man kan ikke ta noen snarveier. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en del år, men er ikke gammel. Liker å utforske nye ting og være i front i utviklingsarbeid. Jeg blir lett engasjert og liker å samarbeide med andre for å nå mål.

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Noe som kan gjøre et menneske med en funksjonsnedsettelse mer funksjonell i eget liv i det samfunnet personen lever i. Velferdsteknologi krever tjenesteinnovasjon og at fagkompetanse innen ulike felt ligger i bunnen.

Hvilke muligheter ser du? 
Økt grad av selvhjulpenhet uavhengighet, identitetsbyggende/bevarende. Teknologien virker som en katalysator for å øke kompetansen med hensyn til lovverk, risikovurdering, personvern, tverrfaglig samarbeid og brukerinvolvering.

Hvilke utfordringer ser du? 
Krever kunnskap på mange områder, kulturendring og stor grad av samhandling/samskaping som vi ikke har kultur for. Forventningene om at teknologi skal «rulles ut» før samfunnet er klart. Jeg er også redd for at manglende kunnskap om god innføring vil føre til alvorlige krenkelser i form av unødvendig inngripende teknologi.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?
Som en mulighet, men ikke løsningen på alt. Velferdsteknologi er imidlertid en meget viktig verktøy for å få et tidsriktig tjenestetilbud. Om en spør personer i 60 årene hvordan de ser på egen alderdom og hva de ønsker svarer de fleste at de velger tekniske løsninger om det er mulig fremfor hjelp av personale. Vi må benytte personer til det som gir mellommenneskelig gevinster og der fagpersoner får tid og rom til å benytte sin fagkompetanse.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  
Lytt til pasienten og pårørende. Bli gode på faget, lovverket, reflekter, opparbeid samhandlingskompetanse og teknologikompetanse. Fyll på med en god porsjon raushet og empati og så er vi der.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Jeg er redd for snarveier.
Teknologiinnføring krever grundig kompetanse på ulike felt. Om ikke kompetansen på lovverk, helsefaget og evne til å lytte til bruker er tilstede vil bruk av teknologi bli en forferdelig gal løsning.

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Videokommunikasjon mellom beboere og pårørende er fortsatt et interessefelt og dette er ytterligere aktualisert under covid 19. Vi har lært mye av dette. Vi ble også litt overrasket over hvor godt dette fungerer for personer med kognitiv svikt slik som for eksempel demens.  

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Økt bruk av videokommunikasjon mellom beboere og pårørende i en vanskelig tid med besøksbegrensninger i sykehjem. At næringslivet bidro med midler for å øke bruken i offentlig sektor og at kommunene var så klar til å ta det i bruk «over natten».

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Funksjonshemming

Behovskartlegging 

Brukerinvolvering

 

Anbefalt litteratur:

Tjenestedesign, behovsdrevet innovasjon, tillitsbasert ledelse

Dersom teknologien kan bli så god at den gjør at du blir hel igjen. Da har vi fått til noe.

Brit Steinnes Krøvel

Dette er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal

Ålesund kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal og har filialsamarbeid med Kristiansund kommune og med Molde kommune.