<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Velferdsteknologi gir økt kvalitet

Gjest: Vegard Tangen

Velferdsteknologikoordinator

Bydel Frogner


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Vegard Tangen som er velferdsteknologikoordinator i Bydel Frogner. Han snakker om hvordan vi kan utnytte potensialet av velferdsteknologi i en vanlig hverdag, fra den ansattes side i en tid hvor de må lære seg mer og mer nytt. Han forteller at det er en utfordring med manglende kompetanse innen teknologi og også velferdsteknologi. Dette blir mer og mer utfordrende fremover fordi det kreves at pleierne holder seg oppdatert i en tid som stadig blir mer tverrfaglig.

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?   

At velferdsteknologi øker kvaliteten tjenesten. 

Hvem er du, personlig og faglig?   

Pådriver, utålmodig og med ønske om å være fremoverlent. 

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  

Teknologi som hjelper mennesker med utfordringer i hverdagen og som automatisk snakker med en tjeneste. 

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?    

Veldig tilfeldig. Fikk tilbud om å tiltre i stilling som vft-koordinator da forgjengeren min sa opp for 3,5 år siden.  

Hvordan har det endret din hverdag?    

Jobber mere med system og tjeneste enn direkte med tjenestemottaker.  

Hvilke muligheter ser du?   

Uante.  

Hvilke utfordringer ser du?   

Økonomi og forvaltning.  

Fastgrodde tjenester.  

Mangel kompetanse hos tjenesten.  

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren? 

En nødvendighet.  

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  

Og alltid tenke velferdsteknologi som et hjelpemiddel i møte med nye brukere/innbyggere.  

Dine viktigste prosjekter siste året?   

Ta i bruk digital hjemmeoppfølging til oppfølging av C19-smittede.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?   

Rendyrke velferdsteknologi og ikke kalle alt av hjelpemidler velferdsteknologi . 

Anbefalt videre lesing/seing 

Helseetaten sin youtubekanal har flere filmer om velferdsteknologi.  

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?    

At digitalisering og bruk av digitale møter har gått såpass bra.  

Et livsmotto i krevende tider?   

Alt går over.  

 

 

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Offentlig sektor 

Nødvendige nye tjenester

Anbefalt litteratur:

Helseetaten sin youtube-kanal har flere filmer om velferdsteknologi

Vær sulten og spør. Det er viktig å følge med på de digitale flatene som er nå fordi det kommer mer og mer teknologi inn i helse, så det handler om å komme seg opp på hesten og være frempå. Hvis ikke kan man bli hengende bak.

Vegard Tangen

Dette er Bydel Frogner

Bydel Frogner tilbyr tjenester innen eldreomsorg, oppvekst og fritid, sosiale tjenester og helse.