<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Tanker fra en mamma

Gjest: Birgitte Øgrey

Mamma

Anniken


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Birgitte Øgrey som er Mamma’n til  Anniken. Anniken er 18 og har epilepsi, autisme og  psykisk utviklingshemmet, og har bodd i bolig i mange år. Øgrey og Anniken ble introdusert til Jodacare gjennom et prøveprosjekt på skolen Anniken gikk på og ble raskt ivrige brukere av teknologien. Teknologien har gjort at Øgrey føler seg nærmere Anniken, fordi hun bare ved et klikk kan sjekke hvordan natten, skoledagen eller ettermiddag/kveld har vært. Det forenkler også kommunikasjonen med Anniken da Øgrey kan vise henne bilder og snakke om hva hun har gjort f.eks på skolen

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er mamma til Anniken på 18 som har epilepsi, autisme og  psykisk utviklingshemmet  og har bodd i bolig i mange år.  

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Det er å kunne benytte seg av den teknologien som finnes for å forenkle kommunikasjon i en travel hverdag og knytte oss tettere sammen uten å måtte fysisk møtes

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
J
eg  ble introdusert til Jodacare som det første virkelige velferdsteknologi (bortsett fra Ipad/smartphone da)  som et prøveprosjekt på skolen Anniken gikk på.

Hvordan har det endret din hverdag?
Jeg føler meg nærmere Anniken da jeg bare ved et klikk kan sjekke hvordan natten, skoledagen eller ettermiddag/kveld har vært. Det forenkler også kommunikasjonen med henne da jeg kan vise henne bilder og snakke om hva hun har gjort f.eks på skolen

Hvilke muligheter ser du? 
Nå er et tekst og bilde og video, hva med en «facetime» funksjon dvs 2 veis kommunikasjon, hva med å dele vedlegg? (mail funksjon? ) samtidig hold den så enkel som mulig slik at terskel for bruk er lav . God nok som den er

Hvilke utfordringer ser du? 
Viktig  å ha en felles forståelse for hva som er sensitivt og ikkeog bli enige om hva som skal deles og ikke på denne plattformen

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?
Her er det en vei og gå , It sikkerhet setter mange begrensninger , her trengs kompetanse og løsninger

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi satser og vi setter brukerne i sentrum. Vår erfaring er at det offentlige er god på å kommunisere

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Tettere digital kontakt. Flere over på en digital møteplass.

Et livsmotto i krevende tider?  
Kun et tastetrykk unna.

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Funksjonshemming

Avstandsoppfølging

Pårørende 

Overvåking 

Anbefalt litteratur:

Thomas Seltzers sin dokumentar om Amerika 

Digitale hjelpemidler som Jodacare er kun et supplement ikke en erstatning.

Birgitte Øgrey

Dette er Anniken

Jodacare AS er en produsent av medisinsk teknologi i Norge.