<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Velferdsteknologi og tjenester

Gjest: Aleksander Sether

Teamleder

HAVA-Instituttet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Aleksander Sether som er teamleder ved HAVA-Instituttet. HAVA-instituttet driver utvikling, undervisning, trening, veiledning og rådgiving innen håndtering av aggressiv og voldelig atferd. Han sier det er viktig å stoppe opp å tenke seg om, hvorfor gjør man den tingen på den måten? Dersom man husker på dette, vil man se situasjoner og oppgavene med nye øyne. 

Hvem er du, personlig og faglig? 

En sosial og glad person som liker tenke utenfor boksen når det gjelder motivasjonssystemer. Hvordan de blir formidlet og visualisert. Etter endt atferdsanalyse på vernepleierutdanning har jeg fått flere knagger å henge ting på, noe som har gjort det enda mer spennende.

 

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  

Første møte med velferdsteknologi tenkte jeg at det kun var en digitalisering av eldre analoge systemer. Etterhvert som jeg har fått mer kjennskap til dette, hadde ikke hverdagen vært det samme uten. Tilgjengeligheten, visualiseringene, effektiviteten og portabiliteten.

 

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  

Jeg ble kjent med en person som heter Morten Berger som jobber for ANH (Avdeling for nevrohabilitering) ved Ullevål. Han har jobbet med samme person som jeg jobber med, og følger oss opp med veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Morten og Vidar Antonsen har utviklet en app som heter e-Plan. Denne kan lettest beskrives som en digitalisert dagsplan/filofax. Dette var første møte. Vi var heldige og fikk lov til å være med i pilotprosjektet, og nå hadde vi ikke klart oss uten denne applikasjonen.

 

Hvordan har det endret din hverdag?  

Hverdagen blir mer effektiv og personlig. Det har også bidratt til å utvikle flere samhandling-streamer, samt at det har hatt en veldig positiv effekt på dagen til tjenestemottakeren jeg jobber med.

 

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?    

Jeg tenker at det er et ypperlig hjelpemiddel for å gjøre hverdagen bedre, både for de som yter helsetjenester, men også de som mottar. Jodacare er et eksempel som også går utenfor dette, og gir de pårørende innsyn og en følelse av å være inkludert i hverdagen selv om de ikke er fysisk tilstede.

  

Dine viktigste prosjekter siste året? 

Opptrening av en patellaluksasjon hos tjenestemottaker og visuell formidling av alle de tapte aktivitetene grunnet Covid-19.

 

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Fjern overvåking

Digital tavle for kommunikasjon

Pleie av funksjonshemmende barn  

 

Anbefalt litteratur:

havainstituttet.no/om-oss/

Sjekk også ut serien "Dag" med Atle Antonsen. 

Under mitt første møte med velferdsteknologi tenkte jeg at dette kun var en digitalisering av eldre analoge systemer. Etterhvert som jeg har fått mer kjennskap til dette, forstår jeg at hverdagen ikke ville vært det samme uten. Tilgjengeligheten, visualiseringene, effektiviteten og portabiliteten.

Aleksander Sether

Dette er HAVA-Instituttet

HAVA startet som en ren kompetansevirksomhet som ga opplæring og veiledning innen skadeavverging, forebygging og målrettet miljøarbeid. I dag tilbyr de også direkte tjenesteyting, både ambulerende og i døgnbemannede omsorgsboliger.