<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, Velferdsteknologi, LØRNBIZ, Women in Tech

Innovasjon og arbeid mot neste generasjons teknologi

Gjest: Birgitte Engebretsen

Fungerende leder i bedriftsmarkedet

Telenor


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fungerende leder i bedriftsmarkedet i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. Telenor Norge selger den digitale grunnmuren og mobile tjenester som gjør at Norges bedrifter kan digitaliseres. I samtalen snakker Silvija og Birgitte om Telenor Norge VS Telenor internasjonalt - samt hvor viktig digital infrastruktur er særlig nå som veldig mange jobber hjemmefra og er avhengige av at man kan jobbe digitalt. Videre i samtalen forteller Birgitte om det å innovere og levere neste generasjons teknologi.  

 

Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, nysgjerrig, lytter, tilstede, ønsker hele tiden å utvikle og å skape noe. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?
Vi selger den digitale grunnmuren og mobile tjenester, dette gjør at Norges bedrifter kan digitaliseres.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
At det er et samfunnsoppdrag som kan skape varige endringer .

Er det noen interessante dilemmaer? 
- Stå i spennet mellom det å ha 160 års historie som incumbant Telco og det å innovere og levere neste generasjons teknologi.   
- Det å ha ledelse/struktur/kultur som understøtter dilemmaet ovenfor .

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?
- Think big, start small (vær tålmodig i det utålmodige) 
- Samarbeid med kunder og partnere for å sikre at du er relevant i markedet 
- Prioriter (det betyr å si nei til noe) 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?
Når bedriftskundene i Norge skal digitalisere sine prosesser skal Telenor Bedrift være deres foretrukne partner, det siste året har det vært viktig å etablere en bredde av tjenester, kapabiliteter og kompetanse som understøtter dette.  

Hvem inspirerer deg?
Steve Jobs inspirerer meg fortsatt 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?  
- Læringsevner  
- Kommunikasjon - storytelling 
- The big picture - connecting the dots – evne å se målbildet men starter i det små, 
- Sikkerhetskompetanse (det å forstå hvorfor sikkerhet er viktig samt som fagområdet),  
- Analytisk forretningskompetanse (vi kommer til å se sammenhenger vi aldri har sett før gjennom dette tiåret) 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
- Infrastruktur for fremtiden til alle (Dette er inkluderende og understøtter digitale tjenester til alle, feks. utadvendte sykehus, skoler, bedrifter osv.)  

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Det digitale er essensielt for å opprettholde samfunnet, vi må ha en robust infrastruktur og teknologi som skalerer, det stedsavhengige er ikke lenger stedsavhengig.

Dine 3 beste ledelses-tips?
Thight-loose-thight (ta lead, sette rammer, tillit, gi rom, følge opp) 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Digitalisering og teknologi skal understøtte mange av de 17 bærekraftsmålene.

Dette LØRNER du:

Ledelse
Struktur
Digitalisering

Anbefalt litteratur:

Les Misérables - Tom Hooper
The Crown - Peter Morgan
Suveren på jobb - Morten T. Hansen
Den profesjonelle samtalen - Geir-Egil Løken, Svein Tore Bergestuen & Asbjørn Rachlew

Det har jeg ikke gjort før så det klarer jeg helt sikkert!

Birgitte Engebretsen

Dette er Telenor

Telenor ASA, engasjert internasjonalt med konsernnavnet Telenor Group, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i 1855 som Kongelige Elektriske Telegraf.