<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, LØRNBIZ

Skalering av teknologibedrifter

Gjest: Tom Erik Lia

Medgründer og kommersiell direktør

Pexip


Med Vert: Silvija Seres

Hvordan kan et lite og nytt norsk selskap konkurrere med de store globale teknologiplattformene? Hva kreves det for å ta en idé til børs på kort tid?
Den nye normalen er allerede her, hvordan vil vi bygge nettverk og kunnskap etter COVID-19, privat og profesjonelt?

Lytt til samtalen mellom:

  • Tom Erik Lia, medgründer og kommersiell direktør i Pexip, partner til Polyteknisk Forening
  • Silvija Seres, CEO i Lørn og president i Polyteknisk Forening
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om reisen med å skaffe kunder og investorer samtidig som produktet utvikles og teamet bygges. De prøver seg også som Statsminister og du får til og med et godt råd for barneoppdragelsen: Care, Dare, Deliver!

Dette LØRNER du:

Digital kommunikasjon

Ledelse

Gründerskap

Anbefalt litteratur:

De snakker om reisen med å skaffe kunder og investorer samtidig som produktet utvikles og teamet bygges. De prøver seg også som Statsminister og du får til og med et godt råd for barneoppdragelsen: Care, Dare, Deliver! 

Tom Erik Lia

Dette er Pexip

Pexip forenkler videokommunikasjon på tvers av grenser, bedrifter og plattformer, slik at alle kan bli sett, hørt og inkludert.