<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Teknologi som øker velferd

Gjest: Karen Dolva

CEO & gründer

No Isolation


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i No Isolation, Karen Dolva. Dolva og selskapet No Isolation jobber for å utvikle ny teknologi som øker livskvalitet til de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt som er de over 80 år, og barn og unge. Mer og mer av kontakten mellom familie og venner foregår gjennom digitale kanaler, men ikke alle behersker dagens teknologi. Statistisk sett er ikke de over 80 på nett og dette kan være et problem som  fører til at noen faller utenfor. No Isolation utvikler i 2017 produktet "KOMP" som er en skjerm med én knapp, det kreves ingen digitale forkunnskaper og gjennom en app kan digitale barn og barnebarn dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med sine analoge besteforeldre. 

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  

Velferdsteknologi for meg er teknologi som øker livskvalitet. 

 

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  

Jeg ønsket å bidra til at unge langtidssyke skulle få en mer sosial og litt morsommere hverdag. Det ene ledet til det andre og nå handler store deler av livet mitt om velferdsteknologi. 

 

Hvordan har det endret din hverdag?  

Det har gått fra å være et relativt ukjent tema for meg til å bli altomfattende

 

Hvilke muligheter ser du?

Velferdsteknologi sektoren er i sin spede begynnelse. Jeg tror vi kommer til å se enormt mange flere spesialtilpassede løsninger for grupper som tidligere har blitt tilbudt veldig lite. Jeg håper personlig at blir det mindre fokus på sensorer og monitorering og mest mulig fokus glede og psykisk helse.

 

Hvilke utfordringer ser du?

Velferdsteknologi sektoren er ikke ferdig utviklet, så bransjen (leverandørene) er fragmentert og innkjøperne er ikke eksperter enda. Samtidig vil små produksjonsserier av nisje-løsninger tvinge prisene noe opp, så dette er relativt dyre løsninger. Innkjøperne velger ofte billigere løsninger som ikke svarer til problemene godt nok, og ender opp med en større regning. Dette er oppstartsproblemer som jeg er sikker på at kommer til å gå over. 

 

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?    

Flere tanker i punktene over :) 

 

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  

I velferdssektoren er det veldig viktig å se behovet til individet - selv ved sterkt pleiebehov har vi en personlighet som fortjener å bli ivaretatt. Teknologi er den absolutt enkleste måten å spesialtilpasse oppfølging. 

Som et tips nummer to tror jeg det er lurt at dere, studentene, blir kjent med hverandre. Jo mer kompetanse som kan deles på tvers av kommunegrensene jo bedre. Om vi skal klare å tenke langsiktig kan ikke alle teste alt. Når du/dere finner ting som virkelig virker bør det læres bort og man bør legge planer for hvordan gevinstene kan relaliseres bredere og over tid. 

 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?

I Norge kjøpes ting inn lokalt og prosessene er lange. Selvom man sitter med svært godt testede produkter må man ofte kjøre piloter for hver enkelt kunde. Det finnes gode eksempler på kommunesamarbeid også i Norge, jeg skulle ønske det var enda mer utbredt.  

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?

I Norge er vi veldig gode på å snakke sammen. Vi som selskap får anledning til å møte alle kundene våre og det er lite korrupsjon (venner som kun kjøper av venner) 

 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  

Fokuset på mellommenneskelige relasjoner. Vi har endelig fått øynene opp for at alle trenger tid sammen med andre. 

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Teknologi for eldre 

Teknologi som øker livskvalitet

Digital kommunikasjon

Anbefalt litteratur:

Zero to one. Som pionerer i velferdssektoren burde dere (studentene) kunne tenke som gründere. Zero to one beskriver godt noen av utfordringene dere kommer til å møte når dere nå forsøker å gjøre noe nytt.

Livet er mest hverdag, så pass på at du ikke bare gleder deg til eventyrene.

Karen Dolva

Dette er No Isolation

Sosial isolasjon og ensomhet rammer de mest sårbare menneskene i samfunnet hardest. To av de mest utsatte gruppene er eldre over 80, og barn og ungdom. No isolation knytter folk sammen gjennom varm teknologi.