<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Teknologi for bedre helseordninger

Gjest: Mina Gerhardsen

Generalsekretær

Nasjonalforeningen for folkehelsen


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Generalsekretær i Nasjonalforeningen For Folkehelsen, Mina Gerhardsen. Nasjonalforeningen For Folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Målet til organisasjonen er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjøres blant annet med forskning, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. I samtalen forteller Mina om de mange mulighetene som kommer med både ny og gammel teknologi, og om hvordan teknologi kan benyttes i løsninger som bidrar til trygghet, frihet og forenkling i Folkehelsen.

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten? 

At det finnes noen fantastiske muligheter i teknologien, men at det er i samspillet med teknologi og folk vi får de beste løsningene


Hvem er du, personlig og faglig? 

Jeg er en ildsjel som er entusiastisk og begeistret, på evig jakt etter muligheter

 

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  

Løsninger som bidrar til trygghet, frihet og forenkling

 

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  

Som statssekretær ved Statsministerens kontor hadde jeg ansvar for å følge opp Fornyingsdepartementet (FAD), der dette var et tema. 

 

Hvordan har det endret din hverdag?  

I begrenset grad. Bruker jo GPS og skritteller, men ikke som velferdsteknologi.

 

Hvilke muligheter ser du? 

Store. Her er det et kjempepotensial, som vi ikke tar i bruk foreløpig.

 

Hvilke utfordringer ser du? 

For stor tro på at dette kan erstatte mennesker, samt utfordring med at dette vil øke sosiale skiller om vi ikke får på plass felles løsninger.

 

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?    

Vi sikter mot en krise i helse-og omsorgssektoren. Med klok bruk av teknologi kan vi demme opp for noe av dette.

 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 

Personvern i mindre grad tema nå. Opptatt av ivaretakelse av verdighet.

 

Dine viktigste prosjekter siste året? 

Politisk påvirkning, som tilgang til GPS for mennesker med demens.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 

I utgangspunktet har vi små forskjeller. Men de øker og det bekymrer, fordi det også påvirker helse og helseomsorgen.

 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  

Frivillighetens mobilisering

Dette LØRNER du:

Innovasjon 
Velferdsteknologi 
Teknologi 
Folkehelse

Anbefalt litteratur:

Factfulness av Hans Rosling  

Hillary Clinton: Håp er ingen strategi.

Mina Gerhardsen

Dette er Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning.