<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Beslutningsstøtte i helsetjenesten

Gjest: Kristian Rikstad Myklevoll

Lege og forsker Nasjonalt

Kompetansesenter for legevaktmedisin


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristian Rikstad Myklevoll som er lege og forsker på Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NORCE).  NORCE Bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling. Myklevoll jobber primært gjennom arbeid på sjukehus og som allmennlege og ønsker å finne løsninger som gjør det mulig for pasienten å være egen sjef over egen helse og sykdom. Silvija og Myklevoll snakker videre om hvilke eksempler ser man på velferdsteknologi utenfor de mer klassiske bruksområdene, som handikappede og eldre.

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?
Teknologi som gir bedre behandling, trygghet og ein enklare kvardag for pasientar 

Hvem er du, personlig og faglig?
Elsker bratt friluftsliv; ski, sykkel, dykking, klatring, brettsegling, surfing, elendig til å velge ein aktivitet.
 
Målet med medisinutdanning var å redde verden, reise til nødhjelpsprosjekt. Ser no at det er større muligheter for bedring med teknologi.  

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?
Før tenkte eg sjukehusseng i heimen, rullator og trappeheise. No teker eg mykje breiare både med software og hardware som kan hjelpe mange 

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?
Primært gjennom arbeid på sjukehus og som allmennlege. Seinare via Norway health tech der fleire selskaper utvikler nye løysinger. 
 

Hvordan har det endret din hverdag?
Så langt i liten grad. Som med anna teknologi lite påvirkning først, deretter meir en kva ein trudde.
 

Hvilke muligheter ser du?
Pasienten kan blir sjef for eigen helse og sjukdom. Verktøy som gir ritig behandling til fleire
 

Hvilke utfordringer ser du?
Folk har ulik teknologikunnskap, ulik erfaring og ulikt ønkse om å ta i bruk ny tekniolog. Behov for modning 

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?
Revolusjon. For nokon kan det gå fra være heilt hjelpetrengande til å kunne få eigen mestring lengre i livet
 

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?
Kva ønsker du skulle være der i ditt arbeid og hos dine pasienter? Kan du lage det? Kjenner du andre som kan lage det? Være nysgjerrig og kreativ. Ikkje vent på at andre skal lage din ide.
 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Tempo. Skynde oss langsomt. Verken avvente til andre har laga dei riktige tinga eller hoppe på alt nytt. i 
 

Dine viktigste prosjekter siste året?
Elektronisk brukerstøtte for allmennleger i palliasjon. Tanken har vært der siste 4 år. Starta forslag til programmering. En så lenge heilt i startgropen, men endelig i gang.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Trygghet og næringsklynger med center of excellense 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?
Vi fungerer. Skule fungerer, helsevesen. Samfunnet.   

 

Dette LØRNER du:

Bygge broer mellom siloer for å ta tak I hele mennesket  
Selvdiagnostisering 
Velferdsteknologi 
Verktøy som gir riktig behandling 

Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.

Kristian Rikstad Myklevoll

Dette er Kompetansesenter for legevaktmedisin

Bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling.