<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Velferdsteknologi for frivillighet

Gjest: Fredrik Gulowsen

Gründer

NYBY


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og CEO i NYBY, Fredrik Gulowsen. NYBY er et digitalt verktøy som kobler ressurser og ulike behov i samfunnet vårt og i NYBY kobler de ikke behov med teknologi, men de bruker teknologi for å koble behov med mennesker gjennom frivilligheten. I samtalen diskutere Seres og Gulowsen hvordan velferdsteknologi ser ut for en gründer, når det kommer til samfunnsbehov og vekstmuligheter og hvorfor vi har behov for et system som NYBY, selv med vår veletablerte velferdssystem.

Dette LØRNER du:

Frivillighet
Grunderskap
Velferdsteknologi

Anbefalt litteratur:

Originals av Adam Grant

Det å tenke annerledes og det å selge inn ideene sine inn i organisasjonen og faktisk få endret organisasjonen sin. Og det er så mye gründerskap nå og mye innovasjon ute å gå, men det er så viktig å få til konstruktiv endring i de store institusjonene vi har i dag.

Fredrik Gulowsen

Dette er NYBY

De fleste kommuner sliter med knapphet på tid og ressurser. NYBY tilbyr en plattform for ressurssamarbeid i helse og omsorg som gir flere hender til viktige velferdsoppgaver, og samtidig bidra til økt inkludering, redusert ensomhet og lavterskel vei inn i arbeidslivet.