<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

VR- og spillteknologi som rehabilitering

Gjest: Truls Sveløkken Johansen

Ergoterapispesialist

Sunnaas Sykehus HF


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Truls Sveløkken Johansen som kanskje har verdens beste jobb (?) som får spille på jobb hver dag. Johansen er ergoterapispesialist hos Sunnaas Sykehus. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. De tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Johansen fokuserer på VR og spillteknologi i rehabilitering av ulike diagnosegrupper. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Personlig er jeg en kar fra skogen som er opptatt av idrett, spesielt fotball og golf, glad i å trene og sosialisere. Faglig er jeg engasjert i fornying og utvikling av fag. Jeg har vært opptatt i den tiden jeg har vært på Sunnaas å fremme bruk av spillteknologi i rehabilitering og ta ir buk nye metoder.

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Velferdsteknologi syns jeg for ofte er snakk om pilledispensere og gpser (det er absolutt viktige og nyttige ting – så misforstå meg rett), men for meg er velferdsteknologi all type teknologi som kan være med på å bidra til en enklere, tryggere og mer meningsfull hverdag for pasientene mine. Her kommer de nevnte pilledispenserne og gpser etc også inn, men for meg er det viktig å fremme spillteknologi inn i de ulike formene for velferdsteknologi. Teknologi for å fremme velvære, forenkle trening og muliggjøre sosial deltakelse.  

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
Jeg og 3 kollegaer begynte i 2013 å opprette en VR-lab på Sunnaas sykehus og det var vel her jeg først kom i gang med bruk av teknologi i min arbeidshverdag. 

Hvordan har det endret din hverdag?  
Det har endret min hverdag i form av at en del av min hverdag er nyttet opp mot VR-lab i en eller annen form. Jeg ser at teknologien kan gi en økt intensitet og iver i treningen og det gir muligheter til variasjon til tradisjonelle treningsmetoder innen rehab.  

Hvilke muligheter ser du?
Mulighetene  er uendelige med spillteknologi og teknologi generelt innen helse. Kun fantasien som stopper oss. 

Hvilke utfordringer ser du?
Utfordringen ligger i at helsevesenet vil og skal drive kunnskapsbasert og det er vanskelig for forskningen å henge med i utviklingen til teknologien. Det kan man se på den forskningen som er gjort på spill og VR det er mange pilotstudier med lav n og det er studier med stor variasjon i metodologien.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?    
Bruk av teknologi vil kunne både lette og endre på arbeidsmetoder og tenkemåter innen pleie og omsorg som vi benytter i dag.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  
Ta det i bruk når dere kommer ut i arbeidslivet og ikke vær redd for å tenke nytt eller prøve noe nytt. Teknologi er ikke farlig.  

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Personvern er også noe som dukker opp til stadighet, kan man ta i bruk spillmaskiner med geo-tracking for personer som er hos oss med deres kontoer etc.  

Dine viktigste prosjekter siste året?
Mitt fokus de siste årene har vært å bidra inn mot å gi spillteknologi et bedre forskningsgrunnlag. Vi har de siste årene arbeidet mot å endre fokus fra innovasjon (Vi jobber fremdeles med det) til forskning for å bidra til å finne ut om "hypen" er berettiget. Jeg har også begynt å fokusere mer på den sosiale deltakelses biten med spill og mulighetene for å bruke det som kognitiv trening og ikke kun rettet mot fysisk trening.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Innen bruk av kommersielle spill som treningsmetode har vi ikke sett noen som benytter det så systematisk som det blir gjort faktisk flere steder rundt i Norge i dag. Ja det blir benyttet men fokus i andre land er ofte på egenutviklede spill. Så jeg mener at det vi gjør bra her i norge er å bruke ting som allerede finnes å se etter andre måter vi kan bruke det på. Mer generelt opplever jeg at de Norge ikke er redde for å prøve nye ting innen helse. Det er alltid neon bøyger å komme over mtp personvern og liknende men det er mye spennende som bli forsøkt rundt omkring.   

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Hvor godt ting funker med digitale løsninger for møter og liknende.  

 

 

Dette LØRNER du:

E-Spill for rehabilitering

Robotisering 

Velferdsteknologi 

VR

Anbefalt litteratur:

Jeg må anbefale en artikkel jeg selv har fått publisert. Commercial motion-controlled video games as a training method for hand and arm function in persons with CP – a systematic review and meta analysis. Ellers er de ten review av Bonnechere og kollegaer fra noen år tilbake som er god lesning. Ellers dersom man er veldig interessert så kan folk ta kontakte med meg.   

Husk at det alltid er en balansegang mellom varme hender og teknologi.

Truls Sveløkken Johansen

Dette er Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjone