<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books, Cappelen-Damm

Det store spillet

Gjest: Bår Stenvik

Forfatter og journalist

Det store spillet


Med Vert: Silvija Seres

I den første episoden i #LØRN sin nye serie; bok bad, snakker Silvija med journalist og forfatter Bår Stenvik som nettopp har gitt ut boken "Det store spillet". Stenvik forteller at han er en journalist som prøver å sette seg inn i ting og skrive fornuftig om emner det allerede finnes andre folk som har mye mer peiling på. Nettopp derfor skrev han boken "Det store spillet", han kjente på at han ikke forsto verden rundt seg. I boken og i samtalen spør Steinvik hva det egentlig betyr at man gir bort brukerdata? Hva er de langsiktige konsekvensene? Og hva har dette med oljeeventyret å gjøre?

Når ble boken skrevet, og når ble den utgitt?
De siste tre åra, 2020.

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?
At vi bør forme framtida, i stedet for bare å vente på den og høre på spådommer.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?
Jeg følte at jeg ikke forsto verden rundt meg, og at visdommen fra min og mine foreldres tid ikke gjaldt for mine barn.

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?
At vi stadig prøver å løse problemer i samfunnet med verktøy som er optimalisert for noe helt annet, nemlig å skape mest mulig økonomisk avkastning. Med den digitale teknologien ser vi det ennå tydeligere enn før.

Hva har du ombestemt deg om?
At gammel kunnskap ikke er anvendbar. Veldig mye av det vi opplever nå, kjenner vi fra før, bare i nye former, og det har jeg omtalt i boka.

Hvem er de 3 sentrale personer i boka, og hvem holder du mest med?
Tre av de som jeg synes var mest inspirerende eller klargjørende å møte eller lese: Zeynep Tufecki (om ekstremifisering på Youtube og paralleller med næringsmiddelindustrien), Lea Korsgaard (om journalistiske prinsipper i den nye offentligheten), Robert Steen (om en mer offensiv og ansvarlig digital rolle for det offentlige).

Hva vil du at vi skal snakke mest om?
Digital dugnad, og hvem som lager dataene og hvem som bør eie dem. Hvordan annonsefinansieringen av internett fører til en oppmerksomhetsøkonomi som fordreier offentligheten.

Hvilke andre 2 bøker bør folk lese, om samme tema?
WTF av Tim O’Reilly (om sammenhengen mellom økonomi og teknologiutvikling). Stand Out of ur Light av James williams (om oppmerksomhetsøkonomien). Digital Revolusjon av Hilde Nagell (med konkrete forslag til norsk datapolitikk).


Ditt neste bokprosjekt?

Hadde tenkt ei bok om miljøproblemer, så da er det duket for mange nye år med fordyping.

 

Dette LØRNER du:

Bokbad

Digitalisering

Demokratisk kontroll

 

Anbefalt litteratur:

WTF av Tim O Rreilly

Stand out of our light av James Williams

Digital Revolusjon av Hilde Nagell

Vi bør forme framtida i stedet for bare å vente på den og høre på spådommer.

Bår Stenvik

Dette er Det store spillet

Bår Stensvik - Det store spillet: Det store spillet forteller deg det du trenger for å forstå kunstig intelligens og dataøkonomi, og hvordan det påvirker hverdagen din. For få tiår siden var datateknologien stengt inne i datamaskinene våre. Nå har algoritmene tatt over alle deler av samfunnet, og former selve landskapet vi beveger oss i. Alt vi gjør registreres av sensorer i gater og hus og nede i lommene våre. Systemene velger hva vi skal oppleve og kjøpe, og bestemmer hvordan vi kommuniserer. Hvor redde skal vi være, og hva slags historisk veiskille er det vi står oppe i akkurat nå?