<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books, Cappelen-Damm

De digitale prøvekaninene

Gjest: Gaute Brochmann

Forfatter

Prøvekaninene


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN sin serie av bokbad snakker Silvija med Gaute Brochmann om boken hans “De digitale prøvekaninene”. I boken stiller  Brochmann spørsmål rundt hvorfor vi skal gi barna våre enda en skjerm til som de skal forholde seg til?  Brochmann opplevde at verken lærere eller politikere hadde noe godt svar på dette og viser til forskning som tilsier at dette ikke nødvendigvis er en god idé. Silvija på sin side er grunnleggende uenig og mener skjermer er den nye normalen vi må forholde oss til og at skolen har en rolle å spille her for å hjelpe barna inn i den nye digitale fremtiden. 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?
Bidra til kritisk tenkning rundt innføring av ny teknologi, da med særlig fokus på skolen.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?
Det var åpenbare kunnskapshull og en reform som hadde blitt innført uten noen egentlig diskusjon.

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?
Hvordan skal teknologi bli et middel, ikke et mål i seg selv.

Hva har du ombestemt deg om?
Det er ikke skolene som skal ansvarliggjøres, det kreves et bredt politisk eierskap.

Hvem er de 3 sentrale personer i boka, og hvem holder du mest med?
Det er flere enn tre sentrale personer i boken, men forskere som søker kunnskap, ikke er advokater for ideologi er mine favoritter. Som Anne Mangen ved Lesesenteret i Stavanger.

Hva vil du at vi skal snakke mest om?
Forholdet mellom mål (unger som er tilpasset fremtidens samfunn) og måten vi oppnår dette på gjennom skolen.

Velg et favorittsitat fra boken:

Riktig bruk av medisin handler i de aller fleste tilfeller om mindre bruk av medisin.

Hvilke andre 2 bøker bør folk lese, om samme tema?
Bår Steinsvik "Det store spillet" og Bjørn Gabrielsen "Skjermslaver".

Ditt neste bokprosjekt?
Mest sannsynlig en bok om skolevegring.

 

Dette LØRNER du:

Ipad i skolen

Barn og digitalisering

Teknologisk skole

Forskning 

 

Anbefalt litteratur:

Det store bildet av Gaute Brochmann

Det som en gang var en veldig utjevnende og demokratisk forskjell er blitt snudd på hodet.

Gaute Brochmann

Dette er Prøvekaninene

Gaute Brochmann - De digitale prøvekaninene: De digitale prøvekaninene søker å spore historikken og begrunnelsene bak valgene som gjøres, gi en statusrapport om situasjonen i dag - og se på de videre konsekvensene av en stadig mer digitalisert skolehverdag. Etter et foreldremøte på skolen rakte Gaute Brochmann opp hånden og spurte hvorfor datteren hans og alle klassekameratene hennes nå skulle få sin egen iPad. Da han ikke fikk noe overbevisende svar, tok han spørsmålet videre. Først til kommunen, deretter til politikerne på nasjonalt nivå: Hvem hadde bestemt at nettbrett skulle innføres i skolen, og på hvilket faglig grunnlag? Svarene uteble, mens spørsmålene ble stadig flere.