<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Et lysere syn på døden

Gjest: Arne Selvik

Forfatter

Døden minutt for minutt


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med forfatter, Arne Selvik, som har skrevet boken Døden - minutt for minutt. Boken er en spenningsromanen med handlingen satt til et sykehjem, med sykepleier Borghild som hovedpersonen. Den er også basert på egne erfaringer, og noe av skrivingen er utløp fra frustrasjonen Arne selv opplevde da hans foreldre levde og døde på sykehjem, under uverdige forhold.

Når ble boken skrevet, og når ble den utgitt?

Boken ble skrevet i 2018-19 og utgitt i oktober 2020.

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

At døden på sykehjem er farlig og uverdig.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Jeg ble sint og trist da mine to foreldre levde og døde på sykehjem, så nå måtte sinnet få utløp.  

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Politikere og pårørende vil gi de gamle og døende et verdig liv på sykehjem, men får det ikke til.

Hva har du ombestemt deg om?

Som fagbokforfatter hadde jeg hverken empiri eller språk for dette dilemmaet, så derfor bestemte jeg meg for en spenningsroman.  

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

Borghild er sykepleier og varsler, ektemannen Christian er bedriftsleder og svindler, kaptein Andersen er dement beboer; Borghild er «hverdagshelten».  

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

Hvordan vår forakt for svakhet og alderdom, dårlig kvalitetssikring og svak kommuneøkonomi legger til rette for svindel, doping og overgrep.  

Velg et kort favorittsitat fra boken.

Hun kjenner seg varm i hodet og kaldsvetter. Er det slik de gamle føler det like før de skal dø? Hvordan kunne hun være så blind? Så dum? Så godtroende? (side 44-45).

Hvilke andre lignende bøker bør folk lese, evt se?

Hanne-Vibeke Holst: Som Pesten og Barbara Ehrenreich: Naturlige årsaker.  

Ditt neste bokprosjekt?  

Det smarte styret sammen med Tarjei Alvær Heggernes.

 

 

Dette LØRNER du:

Faglitteratur

Digitalisering på arbeidsplassen

Styreverden

Økonomi

Lederrollen

Anbefalt litteratur:

Som Pesten – Hanne Vibeke Holst

Mitt budskap er at vi må få et lysere syn på døden. Døden er like naturlig som livet, og livet er en gave og på et tidspunkt må vi levere den gaven tilbake.

Arne Selvik

Dette er Døden minutt for minutt

Alderdom er ikke for pyser. Ikke livet på sykehjem heller. Døden er hardt arbeid. Den er alltid til stede. Sykehjemmet er ikke et blivende sted. Ingen av beboerne slipper levende derfra. Nest etter dødsangst er krenkelse, hat og forakt de sterkeste følelsene vi mennesker kjenner. Forelskelse, kjærlighet og lojalitet er også sterke saker, men mer sjelden vare. Det er dette Døden - minutt for minutt handler om. Beboerne på Sølvtunet, og de som arbeider der, lever sine mer eller mindre bevisste liv i en travel hverdag. Dagene preges av sterkt demente pasienter, mangel på pleiere, sviktende ledelse og medisinskap som lekker. Når Sølvtunet blir arena for realityserien Hverdagshelten, med Borghild Bastiansen i hovedrollen, er det duket for drama, romantikk og eksperimenter med opioider som ender i varsling og skandaler.