<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Drivkraft i nord

Gjest: Anne Husebekk

Rektor

UiT - Norges arktiske univesitet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med rektor og professor ved UiT, Norges Arktiske universitet, Anne Husebekk. I samtalen lærer vi mer om alt det spennende som utvikles i nord, fra fornybar energi til byggteknologi og mer. UiT består av 3000 kandidater per år fra hele bredden i universitetet og forskningsresultater som betyr nye muligheter for forståelse og fremskritt. 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Hardtarbeidende kvinne inspirert av muligheten til å lede en stor organisasjon slik at medarbeidere og studenter yter sitt beste og at UiT er med på å utvikle Nord-Norge, Norge og verden.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

3000 kandidater per år fra hele bredden i universitetet og forskningsresultater som betyr nye muligheter for forståelse og fremskritt.

Hva er du best på?

Tenke nye løsninger, motivere for endring.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

En blanding av relasjonsforståelse og teknologisk innsikt.

Noen interessante nye dilemmaer? 

Beholde det menneskelige i det teknologiske.

Hvem inspirerer deg?

Nære kollegaer, store tenkere og kloke politikere.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?

Er inspirert av Fridtjof Nansen og er på vei inn i bind to av Harald Dag Hjølles fasinerende biografi om Nansen.

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt?

Personalisering eller personvern.

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?

Mennesker i sentrum.

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller?

Globale forretningsmodeller.

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?

Alle skal med.

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye?

Bygge det nye.

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?

Ja takk begge deler.

Ditt viktigste prosjekt det siste året?

Dette er mitt siste (8.året) år som rektor. Mange prosjekt skal i havn.

Tips til modernisering i din sektor?

Starte diskusjon om universitetenes organisering og stillingsstruktur.

Har Norge noen unike muligheter?

Godt sosialdemokrati, gratis utdanning og muligheter for livslang læring.

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Reiser nesten ikke og oppdager hvor fint det er å utvikle egen organisasjon ved tilstedeværelse.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Absolutt, utvikler nå Arctic resilience accelerator og bruker bærekraft som vekstmotor.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 

Hold ut!

 

Dette LØRNER du:

Ledelse, strategi og innovasjon

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering 

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Er inspirert av Fridtjof Nansen og er på vei inn i bind to av Harald Dag Hjølles fasinerende biografi om Nansen. 

Jeg inspireres av muligheten til å lede en stor organisasjon slik at medarbeidere og studenter yter sitt beste og at UiT er med på å utvikle Nord-Norge, Norge og verden.

Anne Husebekk

Dette er UiT - Norges arktiske univesitet

UiT Norges arktiske universitet, opprettet ved stortingsvedtak av 28. mars 1968, men ble åpnet først i 1972. UiT er et breddeuniversitet som har særlig fokus på å skape og formidle kunnskap om nordområdenes kultur, natur og samfunn. Etter sammenslåingen med Høgskolen i Tromsø i 2009 og Høgskolen i Finnmark i 2013 har universitetet også et betydelig tilbud innen profesjonsutdanning.