<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Digital revolusjon

Gjest: Hilde Nagell

Forfatter

Res Publica


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med forfatter av boken Digital Revolusjon, Hilde Nagell. Hilde har doktorgrad i statsvitenskap, og har hele livet vært engasjert i politikk og samfunn. I boken belyser hun hvordan den digitale revolusjonen preger alle deler av livene våre, som skole, arbeidsliv hverdag og offentlig samtale, og hvordan makt og frihet har blitt flyttet fra oss og demokratiet vårt til teknologien og store teknologiselskapet.  

Når ble boken skrevet, og når ble den utgitt?   

Boken ble skrevet i 2019-2020, og kom ut på forlaget Res Publica i oktober 2020.   

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?   

Jeg vil vise at utviklingen av teknologi ikke er noe som «bare skjer», men trenger at vi gjør valg og lager ny politikk. 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?   

Den digitale revolusjonen preger alle deler av livene våre, skole, arbeidsliv hverdag, offentlig samtale, men makt og frihet har blitt flyttet fra oss og demokratiet vårt til teknologien og store teknologiselskaper. Den utviklingen vil bare akselerere hvis vi ikke gjør noe. 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?   

Vi har fått fantastiske og brukervennlige produkter og tjenester, men også mulighet for mer overvåking, utfordringer for personvern og mindre mulighet til medvirkning, valgfrihet og kontroll. Vi er forbrukere men vi må også være «data borgere», vi må tenke mer som innbygger i en kommune, i et land og finne fellesløsninger og bruke data til å oppnå samfunnsmål.     

Hva har du ombestemt deg om?   

Teknologiutviklingen kan ikke overlates til markedet, men klassisk regulering fungerer også dårlig.    

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?   

- Tim Berners-Lee ga sine oppfinnelser til verden, vi bruker fortsatt hans løsninger, nå er han veldig kritisk til hvordan nettet har utviklet seg.    

- Jon- mistet kona, er langt nede, og mestrer ikke det digitale   

- Francesca Bria i Barcelona som starter med å sette innbyggerne og samfunnsmålene først   

Hva vil du at vi skal snakke huske, om det er en ting?   

At demokratisk digitalisering er mulig, og at Norge har en stor fordel med den nordiske modellen.  

Velg et kort favorittsitat fra boken.   

« for å teste ut om betingelsene for frihet er til stede holder det ikke å tenke på seg selv som kunder og på Internett som en markedsplass, et slags utvidet digitalt storsenter. Det som foregår der, er en del av demokratiet, av samfunnsøkonomien og av den offentlige samtalen. Vi må også forstå de underliggende makt-strukturene og hvordan den nye digitale økonomien fungerer.»   

Hvilke andre lignende bøker bør folk lese, evt se?   

Bøkene til Peter Frankopan om silkeveiene, både den gamle og den nye   

The Big Nine, Amy Webb   

Overvåkningskapitalismens tidsalder, shoshana Zuboff, nå på norsk    

Black Mirror- viser alle de vanskelige dilemmaene og farlig nær vår virkelighet    

Ditt neste bokprosjekt?   

Det å skrive bok ga mersmak, det gjør jeg gjerne igjen. Kanskje en bok om hvordan digitalisering og deling av data kan bidra til det grønne skiftet vi MÅ få på plass. Det vil bli en optimistisk bok. Det farlige nå er å slutte å tro at det er mulig. 

 

Dette LØRNER du:

Faglitteratur  

Digitalisering på arbeidsplassen

Omstilling

Økonomi 

Kunnskap for fremtiden

 

Anbefalt litteratur:

Bøkene til Peter Frankopan om silkeveiene, både den gamle og den nye

The Big Nine, Amy Webb

Overvåkningskapitalismens tidsalder, shoshana Zuboff, nå på norsk?

Black Mirror- viser alle de vanskelige dilemmaene og farlig nær vår virkelighet

Jeg vil vise at utviklingen av teknologi ikke er noe som «bare skjer», men trenger at vi gjør valg og lager ny politikk.

Hilde Nagell

Dette er Res Publica

Res Publica er et norsk forlag som i 2017 ble slått sammen med Agenda Magasin. Eierselskapet er Agenda Res Publica Media AS som er en del av tankesmien Agenda. Forlaget ble grunnlagt i 2007 av Håvard Friis Nilsen, som var forlagssjef og daglig leder til 2015. Gerd Johnsen er fra 2018 forlagssjef i Res Publica og daglig leder av Agenda Res Publica AS.