<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Om natten lyser stjernene

Gjest: Robert Steen

Forfatter

Om natten lyser stjernene


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med forfatter av boken, Om natten lyser stjernene, Robert Steen. Boken er historien om sønnen Mats, og det livet han gjenskapte i sin helt egen spillverden. Etter Mats sin bortgang har Robert ønsket å formidle hans historie og gi et innblikk i et gaming-univers som hans egen generasjon kanskje ikke helt forstår. 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Jeg ønsker å åpne for at «gaming» er et generasjonsfenomen som ikke er forstått av min generasjon.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Gaming er et høyaktuelt tema å forstå for min generasjon og tiden siden Mats sin bortgang (november 2014) har gjort at jeg har orket å dele hans historie.

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Det sentrale dilemma i min fortelling er hvor nær jeg var og trodde jeg var min sønn – og erkjennelsen i etterkant av hans død, hvor lite jeg forstod av en av de viktigste elementene i hans liv.

Hva har du ombestemt deg om?

Jeg har fått ny innsikt i hva det vil si å leve et godt liv, hvordan vennskap, samhold og kjærlighet kan utvikles og oppleves uavhengig av fysiske begrensninger i en verden som ikke er fysisk.

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

  1. Fra bisettelsen: «Men noen i kapellet hadde aldri sett ham bundet til rullestolen og pustemaskiner. Når de lukket øynene, så de en ung mann som løp gjennom grønne skoger med flagrende helsehale, som satt ved bålet under stjernehimmelen, som flørtet og lo, som var omgitt av venner. Av alt denne dagen, var det dem vi var minst forberedt på. De fem menneskene vi ikke kjente. Mennesker vi ikke visste eksisterte. Mennesker vi aldri hadde sett. Mennesker Mats aldri hadde sett.» …. (møtet med de ukjente)…. «Der stod han, en fremmed, og snakket om min sønn, vår Mats. Og gjennom ordene begynte han å gi oss innblikk i en verden vi ikke visste eksisterte.»
  2. Fra «level 13» og Mats sin blogg: «Det er så mange ting som jeg har lyst å gjøre, men lenkene holder meg tilbake. Heldigvis har jeg funnet en utvei. Gaming. Jeg fyrer opp maskina, og så forlater jeg denne verden. Det er ikke en skjerm, men en port til hvor enn ditt hjerte måtte ønske.» (Mats re-skaper sin fysiske verden som er sterkt begrenset).
  3. Fra «level 22 – Møtet»: Møte med Anne (62) som var en av min sønns nærmeste venner til tross for en aldersforskjell på nesten 40 år. Hennes forklaring om at i rollespillverden så «ser» man ikke alder, kjønn, hudfarge, handikap, etnisk bakgrunn, klær, sminke, rikdom, fattigdom – kun dine verdier og dine tanker. Hun reflekterte sterkt rundt hvordan den digitale arena på mange måter kan være «renere» enn den fysiske.

Hva vil du at vi skal snakke huske, om det er en ting?

«Seek first to understand, for then to be understood». Nyskjerrighet og åpenhet – særlig mot områder vi ikke forstår og som er viktige for våre barn.

Velg et kort favorittsitat fra boken.

2 stk; «Det du må igjennom her i livet, må du igjennom – du kommer ikke utenom.» (mormor). Og: «Man bør ikke stenge dører for snart; man vet aldri hvem som kan komme inn.».

Ditt neste bokprosjekt?

Jeg kunne tenke meg å skrive «Den Nordiske digitaliseringsmodellen» - en bok som viser hvordan vi kan ivareta fundamentene for de nordiske samfunnsmodellene (frihet, like muligheter til å leve forskjellige liv, stor grad av tillitt, likestilling, likeverd, en stor, sterk velfungerende velferdsstat, osv.) i en langt mer digital framtid.

 

Dette LØRNER du:

Litteratur 

Gaming 

Generasjonsfenomen 

Anbefalt litteratur:

Jeg håper jo at boka om Mats kan danne grunnlaget for mange spennende diskusjoner om hvordan den digitale verden kan legge til rette for utvikling av spennende og innholdsrike liv samtidig som vi kan få en diskusjon om et generasjonsfenomen mens det pågår og ikke må vente til dagens unge er 40 år og eier kommunikasjonskanalene.

Jeg ønsker å åpne for at «gaming» er et generasjonsfenomen som ikke er forstått av min generasjon.

Robert Steen

Dette er Om natten lyser stjernene

Mats Steen led av en livstruende sykdom og var lenket til rullestolen. Han satt stort sett i kjellerleiligheten sin bak nedrullede gardiner og spilte data til langt på natt. Til foreldrenes store sorg isolerte han seg og ville ikke ut å treffe folk. Men da Mats døde 25 år gammel, tente venner over hele Europa lys for ham. Det ble en vekker for foreldrene. De visste ikke at Mats hadde hatt et rikt sosialt liv i gaming-verdenen. World of Warcraft-gruppa Starlight var Mats' nettverk, og hans avatarer Ibelin og Jerome gjorde alt det Mats ikke kunne: løpe, være et midtpunkt og bidra i andre menneskers liv. Mats fant og til og med kjærligheten her. Dette er en historie om hva man definerer som et godt liv, om vennskap og kjærlighet uten fysiske grenser, og om foreldrerollen i en tid der mange ikke forstår hva barna deres egentlig holder på med.