<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC, SSP

Jakt kompetanse uavhengig av fødselsdato

Gjest: Kari Østerud

Direktør

Senter for seniorpolitikk


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kari Østerud som er direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). SSP jobber for å synliggjøre hvilke ressurser eldre arbeidstakere er for samfunns- og arbeidslivet i Norge. Yrkesaktive seniorer yter viktige bidrag til velferdsstaten Norge, og sikrer at vi beholder ressurser og kompetanse som vi alle trenger.  Så hva kan arbeidsplassen bidra med for å forlenge våre yrkeskarrierer? Og hva kan seniorene selv gjøre for å holde seg relevante og attraktive så lenge som mulig?  

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en engasjert senior og feminist. Min motivasjon er å bidra til positive holdningsendringer på basert på ny og oppdatert kunnskap om eldre. Og, det mye inspirasjon å hente fra kvinnekampen. Det er mange negative historiefortellinger og stereotypiske oppfatninger om det å bli eldre. Jeg vil fortelle en annen historie. Det å bli eldre handler ikke bare om reduksjon og forfall, men også om vekst og utvikling.  

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Dette har vi gjort flere analyser og framtidsbeskrivelser av i regi av Senter for seniorpolitikk. Og ifølge våre eksperter vil blant følgende fire egenskaper være viktige:

  1. Sosial kompetanse. Menneskekunnskap og empati
  2. Jobbe konsentrert og fokusert over tid. Greie å jobbe seg forbi «kjedelighetspunktet», og ikke la seg distrahere digital underholdning og statusoppdateringer.
  3. Vi må bli bedre på evnen til kritisk å håndtere og forstå data og informasjon fra mange ulike kilder, – i en overflod av både relevant og irrelevant informasjon. Vi må kunne styre unna «fake news» og ikke bare søke bekreftelse av egne standpunkter.
  4. Skaperkraft og kreativitet. I arbeidslivet er det viktig å bygge inn toleranse for usikkerhet – og kanskje mindre skråsikkerhet?

Nye data-dilemmaer – noe her du vil snakke om?
Mulighet for kompetanseutvikling har stor betydning for hvor lenge folk arbeider. Arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får anledning til å delta «der det skjer». Det ser ut til at seniorer i mindre utstrekning involveres i utviklingen av nye arbeidsprosesser, ny teknologi og dermed ny læring. Norsk seniorpolitisk barometer viser at yngre medarbeidere foretrekkes når ny teknologi og nye arbeidsmetoder skal innføres. Dette er bekymringsfullt, og svekker seniorenes muligheter for å tilegne seg den kompetansen som kreves for å jobbe på nye måter. Vi må slutte å tenke at det «nye» arbeidslivet passer best for de unge. Både unge og eldre må involveres i utvikling av nye arbeidsprosesser og ny teknologi, både unge og eldre må delta i kompetanseutviklingsprogrammer.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?

  • Mitt hovedprosjekt pågår hele tiden: at flere får relevant kunnskap eldre og arbeid – og at flere jobber lenger
  • I år selvfølgelig: omstille organisasjonen jeg leder til nye måter å jobbe som følge av koronarestriksjoner. Det handler dels om å ta i bruk teknologi, men også hvordan beholde og utvikle arbeidsmotivasjon og utvikle samarbeid – når vi ikke kan møtes.
  • På et litt lavere plan: skriving av et nytt kunnskapsnotat – kommer i desember

Ditt livsmotto?
Jeg prøver å være snill.

 

 

Dette LØRNER du:

Seniorpolitikk 
Å «redde» velferdsstaten
Yrkesaktive seniorer
Seniorer vs. "de nye hodene" 
Senior smart arbeidsgiver 

Anbefalt litteratur:

Aller først så vil jo anbefale alle å lese litt på våre hjemmesider: seniorpolitikk.no og abonnere på vårt nyhetsbrev. Rask og enkel faglig oppdatering! Ellers er min anbefaling å lese! Da trenger du aldri å kjede deg, og du gir hjernen viktig stimulans og trening. Jeg leser bokanmeldelser, spør folk om lesetips, og er stadig på jakt etter en ny god bok.

Den panikken jeg fikk når jeg var en 35 år gammel leder, den får jeg ikke lengre.

Kari Østerud

Dette er Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. SSP initierer og støtter forskning innen fagområdet, og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner.