<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC, Women in Tech, SSP

Gammel dame er lett å vende

Gjest: Mette Bugge

Journalist

Aftenposten


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Mette Bugge som har vært journalist i Aftenposten i snart 43 år. De snakker om det å være senior i arbeidslivet og veien til et lykkelig og langt liv for seniorer. Bugge sier at jobb er og har alltid vært en viktig del av livet hennes. Bugge sier selv at hun aldri har vært så god som nå og heller ikke like motivert som nå. Så hva er det som «driver» Bugge og hvorfor er hun så glad i jobben? Og hva kan andre seniorer lære av Bugge?

 

Hvem er du, personlig og faglig?
Sportsjournalist, jobbet snart 43 år i Aftenposten, brenner for jobben, aldri vært så motivert som nå (Men jeg har alltid vært svært motivert).  Eller ivrig, liker å snakke med folk og finne gode historier. Sportsjournalist nummer 1 i Norge, det vil si som medlem i Sportsjournalistenes forbund. Første kvinne som kom helt opp (he-he-du rykker frem når andre gir seg eller dør)

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Å kunne bidra til samfunnsoppdraget, sette søkelys på mange viktige hendelser i samfunnet vårt. Det gir mening og mulighet til å være med på å endre noe. 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg?
På jobben ble jeg plukket ut i Spydspissgruppen for å bidra i overgangen fra papir til digitale flater. “Så lyset”. Syntes det var veldig gøy å få den utfordringen, og har senere alltid tenkt digitalt først.

Jeg ønsker å bidra til å knuse noen myter i synet på seniorer. Ønsker å henvende meg til ledere, slik at ikke seniorer blir oversett, men får samme mulighet som yngre. Vi må bli stilt krav til, men også stille krav til oss selv. Mangfold på jobben er viktig, og det inkluderer forskjell i alder.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Teknologi, forståelsen av det. Det å kunne se ting i sammenheng.
Men omsorg vil alltid bety mye når det gjelder evner. Det å ha omtanke og bry seg om andre. Det blir et fattigere samfunn hvis alt skal overlates til maskinene. Men de blir også viktige.

De nye jobbene – alle skal med eller jakt på nye hoder?
For samfunnets del tror jeg på at alle skal med. Utenforskap skaper så mange problemer både for den enkelte og for samfunnet. derfor må fanen for utdannelse og kompetanseheving holdes høyt, men det betyr ikke lenger årevis på høyskoler og universiteter. Flere muligheter til å finne veier som unge vil trives med, mener jeg er lurt.

Dine beste tips til lignende selskaper?
"Utnytt" de ansatte “for alt de er verdt”. Det vil si - gi folk muligheter til å vokse. Det tror jeg en bedrift vil få mye igjen for.

 

Dette LØRNER du:

Seniorpolitikk
Digitalisering 
journalistikk
Deltagelse 

Anbefalt litteratur:

Artikkel på hjemmesiden til SSP skrevet av Tora Herud fra 28. april 2017 hvor Bugge snakker om digital omstilling i sitt foredrag i serien Seniorer om seniorer.

Bugge skal også gi ut bok i første kvartal neste år, trolig mars, om det å være senior i arbeidslivet. Forlaget er Cappelen Damm. De spurte Bugge etter at hun ble kåret til Årets seniorprofil i Norge i 2016.

Du må henge med og ikke være redd, det er ikke noe hokus pokus, selv ikke digitalisering.

Mette Bugge

Dette er Aftenposten

Aftenposten er en norsk dagsavis med riksdekkende distribusjon. Avisen er basert i Oslo. Den er Norges største avis målt i opplag. Avisen var i nyere tid den eneste norske avisen som kom ut med to daglige utgaver. Morgenutgaven var riksdekkende, mens ettermiddagsutgaven, Aften, var lokalavis for Oslo og omegn.