<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC, SSP

Aktiv personalpolitikk

Gjest: Jon Fredrik Alfsen

Konsulent og partner

Impaktor


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konsulent og partner i Impaktor AS,Jon Fredrik Alfsen. De snakker om at det noen ganger kan være for lett å gi ut en ny sluttpakke og håpe at de nye hodene skal redde bedriften i fremtiden. Alfsen gir noen generelle strategiske råd for bedrifter slik at de kan bli attraktive arbeidsgivere til seniorer. For man må gjøre tiltak for å gå fra "17 mai" taler om inkluderende arbeidsliv, til å faktisk utnytte innovasjons- og effektivitetspotensialet det er i mangfold på arbeidsplassen, også i alder.

 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Gift, barn på 22 og 20, opptatt av balanse i livet og er en smule faglig nerd.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg? 
Vår jobb er å hjelpe virksomheter, ledere og medarbeidere til å lykkes nå og fremover. Vi jobber bredt innenfor HR området (leder- og ledelsesutvikling, medarbeiderskap, endrings- og utviklingsprosesser, HR rådgivning)

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg? 
Oversette fag og teori på en måte som folk forstår – praktisk tilnærming.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden? 
To store kompetanseområder – økt sosial kompetanse og økt omstillingskompetanse.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt? 
Patrick Lencioni, Kenneth Blanchard, Mark Fuhrman (canadier som bor i Norge, driver et kommunikasjonsbyrå, tok et år fri for å padle fra Norge til Athen for å sette fokus på å bry seg om andre mennesker.

De nye jobbene – alle skal med eller jakt på nye hoder? 
Tydeligere invitasjon til arbeidstakere – vil dere være med så heng på, dere er hjertelige velkomne (bedre enn «be good or be gone» eller «up or out»

Livslang læring nå – fra teori til praksis? 
KJEMPEVIKTIG. Vi må motivere, istandsette, trygge og ansvarliggjøre medarbeider på deres ansvar for livslang læring. Dette må også gjenspeiles i arbeidsgiverpolitikk, kompetansepolitikk, jobbing med lederutvikling og medarbeiderutvikling.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året? 
To leveranser til Senter for seniorpolitikk (1. Opplæring i strategisk HR med et integrert seniorfokus og 2. Aktivt medarbeiderskap også i senkarrieren), digital opplæring for medlemmer og tillitsvalgte hos Samfunnviterne (til sammen 9 filmer.  Den tredje vi Vi avslutter året med å skrive ferdig boken «Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsprosesser»

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19? 
Bruk anledning til å utvikle lederskapet og medarbeiderskap. Tenkt nytt rundt det å være en attraktiv arbeidsgiver – hele organisasjoner ansetter hele mennesker som lever hele, og forskjellige liv.

 

 

Dette LØRNER du:

Seniorpolitikk
Livslanglæring
Aktiv personalpolitikk
Å holde seg relevant

Anbefalt litteratur:

Five dysfunctions of a team (Lencioni), Who killed Change (Blanchard)

Holdninger og innspilling til vekst og læring er nesten det viktigste, og spesielt når fremtiden er så usikker som det den er nå. Derfor er det viktig å reflektere over hva man vil og hva man kan. 

Jon Fredrik Alfsen

Dette er Impaktor

Impaktor AS er etablert for å bidra til å utvikle både smarte og sunne virksomheter. Impaktors ambisjon er å istandsette organisasjoner, ledere og ansatte til å utvikle sunne, velfungerende og lærende organisasjoner.