<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Offentlige tjenester og eierskap

Gjest: Kari-Elisabeth Kaski

Politiker

Sosialistisk Venstreparti


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV, Kari-Elisabeth Kaski. Hennes viktigste prosjekt det siste året har vært jobben på Stortinget og i finanskomiteen i håndteringa av den økonomiske krisa. De snakker om fremtidens velferd, eierskap i data, digitale løsninger og å involvere det offentlige i større grad. Hva trenger verden fremover, og hvordan kan vi sikre at norsk teknologi og leverandører sitter i førersetet når endringene kommer?

 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Engasjert og høy arbeidskapasitet. Politiker nå, men bakgrunn fra miljøbevegelsen. Har mann og en ettåring og hund. Bor i Groruddalen. 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Et politisk parti.

Hva er du best på?

Jeg tror jeg er god i debatter og kommunisere ut hva SV står for. Men best liker jeg selv å jobbe mer faglig og grundig med sakene.  Dessverre blir det ofte for lite tid til det. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Jeg tror det blir viktig å kunne lære, og drive med problemløsning og kunne være kreativ. Klimakrisa og håndteringen av den er også svært viktig. 

Hvem inspirerer deg?

Kristin Halvorsen og dagens unge. 

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt?

Snakker gjerne om dette! Her er det interessante dilemmaer. 

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?

Dette er også interessant. 

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?

Dette kan vi også snakke om

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

Det har vært fullt fokus på jobb. Stortinget og finanskomiteen har vært og er viktig i håndteringa av den økonomiske krisa. Tida som blir igjen går til familien

Tips til modernisering i din sektor?

Har vært litt brå overgang til det moderne samfunnet på stortinget pga krisen. Var lite digitalisert før dette traff oss. Nå har vi endelig flere videomøter og muligheter. 

Har Norge noen unike muligheter? 

Vi har en befolkning med høy kompetanse, vi bruker ny teknologi og er digitale, har mye kapital og naturressurser og kraft. Det gir noen enormt spennende muligehter, særlig til å løse framtidas utfordringer. Men må tas i bruk. 

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Folk har takla det fantastisk bra. Nå er mange lei, men vi må være glade for at vi har klart å jobbe så godt sammen! 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Ja! Helt klart. Og det må det også. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 

 Hehe, i høst har jeg sagt mye til meg selv at det bare er å bøye nakken og jobbe på. 

 

 

Dette LØRNER du:

Ledelse, strategi og innovasjon

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Det har ikke blitt så mye tid til det dette året. Jeg har sett The Crown, og Star Wars for eksempel.

Vi må slutte å tenke at vi kan lage en gigantisk digital løsning som skal løse alle utfordringer i samfunnet. Vi må stoppe opp litt, og få inn mer kompetanse i staten og det offentlige. Hente ut lærdom i befolkningen.

Kari-Elisabeth Kaski

Dette er Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti, SV, er et norsk politisk parti som ble stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. SV satt i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra 2005 til 2013.