<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Fremtidsmennesket

Gjest: Sigrid Bratlie

Forfatter

Fremtidsmennesket


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med forfatter av boken Fremtidsmennesket, Sigrid Bratlie. Sigrid har bakgrunn i molekylærbiologi ved University of Glasgow og Imperial College London., og hun har en Phd i kreftbiologi fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo. Hun ble også ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015 for dette arbeidet. Med boken ønsker hun å skape begeistring og nysgjerrighet om menneskets fascinerende biologi, men samtidig mane til ettertanke om hvilket stort ansvar vi har, nå som bioteknologien lar oss hacke biologien vår i alle livets faser. 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Jeg vil skape begeistring og nysgjerrighet om menneskets fascinerende biologi, men samtidig mane til ettertanke om hvilket stort ansvar vi har, nå som bioteknologien lar oss hacke biologien vår i alle livets faser.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Fordi bioteknologi utvikler seg så innmari fort, og vi som samfunn vil ta dårlige valg om hvordan vi skal bruke teknologiene om vi ikke forstår hva som skjer (ref. for eksempel politisk debatt om bioteknologiloven i våres der mange av de sentrale argumentene var mest skremsel, eksempelvis designerbabyen).

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

De færreste klarer å forstå hvor fundamentalt vi er i ferd med å endre premissene for livene våre ved hjelp av bioteknologi. Kursen i menneskets utvikling kan forandres – på godt eller vondt - av de valgene vi som samfunn tar om bioteknologi i dag.

Hva har du ombestemt deg om?

Jeg tror egentlig ikke jeg har ombestemt meg om noe stort og viktig hvertfall. Men kanskje jeg er litt mindre lysten på å leve i århundrer enn jeg var før jeg begynte å skrive 😉

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

Jeg har veldig mange kandidater her, men nå plukker jeg 3 som viser noe av bredden i boka:

  • Med genterapi har man nå kurert pasienter med alvorlige genetiske sykdommer ved å skrive om DNAet i cellene deres (CRISPR og andre genteknologier). Altså etter 4 milliarder år med flaks og uflaks i det genetiske lotteriet kan man nå gjøre noe med det!
  • Det finnes maneter som kan reversere aldringsprosessen og gå fra godt voksne til å bli umodne «tenåringer» igjen! (viser at aldring er plastisk og kan manipuleres – kanskje også i mennesker..?)
  • Hvite nasjonalister i USA møtes for kollektiv melkedrikking for å vise sin «rasetilhørighet». Dette bygger på misforstått eller fordreid vitenskap om genetikk og opphav, og viser hvordan kunnskap kan misbrukes.

(Andre sterke kandidater er: To musemødre har fått barn sammen, og samme teknologi kan sannsynligvis gjøre det mulig for likekjønnede par å få biologisk egne barn i fremtiden. Transplantasjon av donoravføring er tilsynelatende effektiv behandling for en hel rekke sykdommer, fra tarmsykdommer til autisme. I Nigeria er alle pålagt å ta en gentest før de skal gifte seg, og har begge i et par anlegg for den genetiske sykdommen sigdcelleanemi får de ikke lov).

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

At bioteknologiene ikke er bra eller dårlige i seg selv (slik aksen ofte går i samfunnsdebatten), men verktøy som kan brukes til gode eller mindre gode formål. Og i stadig større grad er det du som individ som må ta dine egne valg når både mulighetene og utfordringene fremstår grenseløse.

Velg et kort favorittsitat fra boken.

«Historien om livslang kjærlighet kan ikke skrives kun med bokstavene A, C, G og T».

(Dette sitatet er fra et kapittel som illustrerer hvordan bioteknologi kan kræsje med våre personlige verdier – når noen for eksempel prøver å gjøre valg av partner til en vitenskap. Det sier også en del om hvordan biologi er så mye mer enn gener. Og ikke minst synes jeg det er nesten litt poetisk 😊).

 

Dette LØRNER du:

Faglitteratur

Bioteknologi

Omstilling

Økonomi

Kunnskap for fremtiden

Anbefalt litteratur:

To andre bøker kom ut nå i høst som også tar for seg viktige, kontroversielle teknologier som det er stort behov for folkeopplysning om: Vi er stjernestøv av Sunniva Rose og Myten om maskinene av Morten Goodwin. Anbefaler begge!

Historien om livslang kjærlighet kan ikke skrives kun med bokstavene A, C, G og T.

Sigrid Bratlie

Dette er Fremtidsmennesket

Med bioteknologi endres livets spilleregler. Hvor langt vil du gå? Frem til nå har livets premisser vært absolutte: Det trengs en kvinne og en mann for å lage barn. Flaks og uflaks avgjør det genetiske lotteriet. Vi skal alle dø. Men må det være sånn? Mellom frykten for designerbarn og drømmen om evig liv skjer det store gjennombrudd. Bioteknologi lar oss nå overstyre biologien i alle livets faser og ta kontroll over vår egen evolusjon. I denne boka forklarer Sigrid Bratlie og Hallvard Kvale på en enkel og forståelig måte hvordan ny teknologi gjør det mulig å endre hvordan vi lager barn, hvordan vi holder oss friske og hvor lenge vi kan leve. I tillegg diskuterer forfatterne de vanskelige etiske og samfunnsmessige spørsmålene om unnfangelse, liv og død som følger med. Utviklingen er både spennende og skremmende. Er det du selv som må sette grensene? Boka hjelper deg til å forstå hva som skjer og gjør deg i stand til å ta dine egne valg i noen av de viktigste spørsmålene som vi alle kommer til å møte.