<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

En grønn framtid i by og land

Gjest: Jesper Nohr

Politiker

Senterpartiet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med SP-politiker Jesper Nohr. Engasjementet for politikk og samfunn startet allerede på barneskolen i Trysil, da alle i klassen fikk et parti hver, og Jesper skulle presentere Senterpartiet i en tid da ulvedebatten sto sentralt. I dag er han internasjonal leder, politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe, fylkestingsrepresentant i Innlandet og stortingskandidat i Hedmark valgdistrikt. Samtalen fokuserer på klimainnsats for fremtiden, og kunnskap rundt gode løsninger for hvordan man kan kutte utslipp, samt skaffe arbeidsplasser fremover.  

Hvem er du, personlig og faglig?

Jeg er politiker med engasjement for å lytte til det som betyr noe for folk og hjelpe dem med å realisere sine muligheter og løse deres utfordringer. Engasjementet mitt startet med rovdyrdebatten, og har ut fra det videreutviklet seg til saker som makt nær folk, et klima å leve av og en bærekraftig matproduksjon. Jeg har vært lektorstudent for samfunnsfag, historie og norsk fram til i sommer. Dette har jeg kombinert med statsvitenskap, for å få utløp for min interesse for politikk og samfunn.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Senterungdommen utvikler en politikk som sikrer geografisk og økonomisk utjevning og like muligheter for å leve og jobbe i hele landet.

Hva er du best på?

Jeg tror jeg er best på å utvikle nytenkende politikk og å fronte den på en måte som kan gi gjennomslag. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Spesielt viktig tror jeg det blir med god kunnskap om gode klima- og miljøløsninger, samt løsninger som sikrer matproduksjonen i en verden med mange fattige og sultne mennesker.

Noen interessante nye dilemmaer?

Automatisering opp mot antall arbeidsplasser. Vil denne automatiseringen føre til at det blir færre arbeidsplasser? Når det kommer til klima – hvor mye teknologioptimister kan vi være?

Hvem inspirerer deg?

Det som inspirer meg mest er rett og slett alle menneskene jeg møter hver dag. Det kan være de fra grenda mi i Trysil, personen i kassa på butikken eller andre politikere jeg snakker med. Det er viktig å lære av hverandre og lytte til innspillene som kommer. Kjæresten min, Ida, inspirerer meg alltid, passer på å dra meg ned på jorda igjen når det er behov for det og tvinger meg til å se saker fra flere perspektiver.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?

En bok jeg vil anbefale varmt er «Borgerlønn – ideen som endrer spillet» av Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal. Den løfter noen interessante perspektiver rundt automatisering, og jeg holder på å lese den nå. To andre bøker som har gitt inntrykk er den nyeste boken i Hunger Games-serien, «En ballade om slanger og sangfugler», samt «Animal Farm» av George Orwell. De reiser en god samfunnskritikk til tross for at de er fiktive.

Ditt viktigste prosjekt det siste året?

Å starte en internasjonal podkast i Senterungdommen samt å utvikle ny politikk i Senterungdommen.

Tips til modernisering i din sektor?

En mer utstrakt bruk av digitale løsninger.

Har Norge noen unike muligheter?

Jeg tror Norge har unike muligheter for å bruke sine kompetansemiljøer til å bygge opp klimaløsninger som grønn skipsfart, hydrogenproduksjon, økt produksjon av proteinkilder i Norge og karbonfangst og lagring.

Beste overraskelse fra Covid-19?

Mulighetene for digital samhandling. Jeg kommer fra Trysil, der befolkningen tidobles på vinteren når hyttefolk er på besøk. Tenk hvor mange arbeidsplasser som kan flyttes dit om vi sikrer tilgang på høyhastighetsbredbånd!

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?

Ja!

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?

Det er alltid en grunn til at folk handler som de gjør.

Jeg ser frem til å praten!

Dette LØRNER du:

Klimapolitikk

Ledelse, strategi og innovasjon

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Anbefalt litteratur:

En bok jeg vil anbefale varmt er «Borgerlønn – ideen som endrer spillet» av Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal. Den løfter noen interessante perspektiver rundt automatisering, og jeg holder på å lese den nå. To andre bøker som har gitt inntrykk er den nyeste boken i Hunger Games-serien, «En ballade om slanger og sangfugler», samt «Animal Farm» av George Orwell. De reiser en god samfunnskritikk til tross for at de er fiktive.

Senterungdommen utvikler en politikk som sikrer geografisk og økonomisk utjevning og like muligheter for å leve og jobbe i hele landet.

Jesper Nohr

Dette er Senterpartiet