<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Innovasjon og politikkens begrensninger

Gjest: Birger Magnus

Styreleder og investor

NRK, Kolonial.no, Spond, Xeneta, Working Group 2, Norsk Klimastiftelse, Aktiv Mot Kreft, Holmenkollen Skifestival


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av LØRN snakker, Silvija Seres, med styreleder og investor, Birger Magnus. Birger beskriver seg selv litt som Askeladden, der veien blir til mens du går. Samtalen reflekterer rundt flere viktige omstillingstema, og politikkens betydning for innovasjon og nyskaping. Den må ikke overvurderes, i følge Birger.  

 

Hva er du best på?

Å få gode folk til å jobbe.

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye?

Politikkens betydning for innovasjon og nyskaping må ikke overvurderes. Entreprenørskap og nyskaping krever endret kultur og kompetanse. Nyskaping må skje i oppstartsmiljøer , i små og mellomstore bedrifter og i de store lokomotivene. Poltikerne kan være med å påvirke dette i alt fra skole , høyere utdanning til forskning og inkubator miljøer. Myndighetene kan også gå foran med viktige infrastrukturinvesteringer.

Matching av privat oppstartkapita som Innovasjon Norge og delvis Investinor har gjort kan det f eks gjøres mye mere av . Jeg savner imidlertid et mer selvransakende næringsliv som selv   stiller krav til økt innovasjonstakt. Hvor mange styrer er det som stillker krav til en porteføljeoversikt over innovasjonsinitiativene i virksomheten og har gode diskusjoner om dette?

Innovasjon er bare første del av kjeden, skalering og internasjonalisering er minst like viktig. Den klassiske sammenligningen med Sverige gjelder fremdeles her: de innoverer ikke så mye mere enn oss, men er mye djervere på skalering og internasjonalisering. Det tar lang tid på å bygge opp denne kulturen og kompetansen. Dette må næreingslivet selv ta ansvar for, men poltikerene må ha samme forståelse av mål og virekemidler.

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?

Ja takk begge deler. Innenfor nesten alle fagområder blir det viktigere å både kunne gå dypere, kominere teori og praksis og samtidig se helhet og ikke minste organisere og lede sammensatte team. Jeg har selv vært så heldig å være tett på dette innenfor medisinsk forskning gjennom etablering av KG Jebsen sentrene; verdien av høye internasjonale ambisjoner kombinert med translasjonell forskning har gitt betydelige fremskritt. Det er veldig langt fra en eller to Petter Smartere til denne type gjennomorganiserte prosjekter.

For egen del: reisen blir tilk men man går. Selv om det er fare ved å bli generalist, så erdet stor overføringsverdi mellomn de forskjellige oppstartselskapene jeg jobber med og også mellom etablert bedrifter og mindre digital natives. Læringen går begge veier.

 

 

Dette LØRNER du:

Omstilling

Digitalisering på arbeidsplassen 

Omstilling 

Økonomi

Kunnskap for fremtiden 

 

Anbefalt litteratur:

Les mer skjønnlitteratur, ikke mere fag. (Jeg sier dette til tross for at jeg er styremedlem i Harvard Business Publishing) 

For en toppleder er anvendt teknologisk forståelse nødvendig, samt organisatorisk kompetanse blir viktigere fremover.

Birger Magnus

Dette er NRK, Kolonial.no, Spond, Xeneta, Working Group 2, Norsk Klimastiftelse, Aktiv Mot Kreft, Holmenkollen Skifestival