<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Vaksinering under en pandemi

Gjest: Ann Karin Swang

Leder

Landsgruppen av Helsesykepleiere


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ann Karin Swang som er leder av Landsgruppen av Helsesykepleiere. Landsgruppen av Helsesykepleiere er faggruppen for sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie. De jobber for at barn og unge skal ha et lett tilgjengelig lavterskeltilbud i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Swang har den siste tiden jobbet med å løse logistikken rundt vaksineringen til Covid-19. Seres og Swang diskuterer utfordringene når kommer over når man skal vaksinere en befolkning under en pandemi.

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?   
At det er viktig å tørre å prøve noe nytt/tenke nytt.  

Hvem er du, personlig og faglig?   
Jeg er en aktiv, strukturert jente som liker både tradisjoner og nytenkning. Jeg liker godt å lede, er flink til å få med meg folk og har stor arbeidskapasitet. Jeg er veldig sosial og elsker å ha folk rundt meg/party! Det sies også at jeg er tydelig…  

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?   
At alt går. Man må bare ta et skritt ad gangen.  

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?   
At alt ikke var bra før! Det er mange erfaringer vi har nytte av når dette er over.  

Hvordan har det endret din hverdag?   
Slipper å pendle 3 timer hver dag, men skillet mellom jobb og fritid viskes ut og det er blitt MYE JOBB! Savner det sosiale.  

Hvilke muligheter ser du?   
Alle kriser gir også mulighet for vekst. Jeg håper og tror at vi kan effektivisere for eksempel møter. Flere kan få med seg kurs og foredrag.  

Hvilke utfordringer ser du?   
Enda flere ensomme, mer utenforskap og de sosiale forskjellene øker.  

Hva tenker du om teknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?    
Teknologi kan aldri erstatte møter mellom mennesker. I vår tjeneste er det mange helseundersøkelser som ikke blir de samme på digitale plattformer. Vi må kunne ta i/på barna og se kroppsspråket. Det er utfordringer med tanke på taushetsplikten, lagring og misbruk. 
 
 Hva med dokumentasjon?  
Men det er fint med flere trygge digitale plattformer for dialog og ikke minst for møter og informasjon😊    

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?   
Det er aldri for sent å ta i bruk nye hjelpemidler og alle kan lære det. Håper helsesykepleiere nå står frem og ønsker å få bedre teknologisk utstyr der ute i kommunene!!  

 

Dette LØRNER du:

Helsesykepleiere
Vaksiner
Covid pandemien
Forberedelser til neste pandemi
Logistikk 

Anbefalt litteratur:

Vaksinasjon er en spesialoppgave, det er ikke noe alle kan.

Ann Karin Swang

Dette er Landsgruppen av Helsesykepleiere

Landsgruppen for Helsesykepleiere er faggruppen for de med videreutdanning i helsesykepleie. De jobber for at barn og unge skal ha et lett tilgjengelig lavterskeltilbud i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.