<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Omsorg, etikk og helseteknologi

Gjest: Ranveig Lie

Spesialsykepleier/geriatrisk sykepleier

Kløfta Bo og Aktivitetssenter


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ranveig Lie som er spesialsykepleier og geriatrisk sykepleier på Kløfta Bo og Aktivitetssenter. Hun jobber til daglig med samspillet mellom omsorg og helseteknologi innen eldreomsorgen. Lie forteller at hun ønsker seg flere kloke hoder og varme hjerter, ikke bare varme hender. Lie og Seres diskuterer de nye behovene som har dukket opp på sykehjemmene under Covid pandemien, som en spesielt utsatt institusjon og gruppe i befolkningen.

 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Hvem jeg er? Jeg er kompleks – satt sammen av oppvekst, erfaringer og skolegang. Jeg er samfunnsengasjert og går ikke av veien for en diskusjon. Tåler godt å være uenig så lenge man er enige om at det er forskjell på sak og person. Opptatt av å finne gode løsninger for  fellesskapet/flest mulig. 

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen? 
Om det er noe man har lært av Covid-krisen? Ja, det er jo hva som er det viktigste i livet. Hva er nødvendig for å overleve? Hva kan man greie seg uten? Tæring etter næring? 

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen? 
Alle har vel fått endret hverdag under denne pandemien. Privat har vi endret noe. Krympet antall personaler vi har kontakt/nærkontakt med. Reisemønster har endret seg. Arbeidsmessig har det endret seg mye. De ulike restriksjonene, særlig de som har gått ut over det pasientnære arbeidet og pårørende. 

Muligheter? Utfordringer?  
Alle velferdsteknologiske nyvinninger krever nettopp teknologi. Veldig mange faller utenfor. Ikke bare innenfor min sektor som oftest omhandler eldre mennesker, men også andre grupper. Alt fra dårlig økonomi til de som bor så utenfor all farvei at de ikke har annet enn den gamle kobbertråden tilgjengelig. Blir ikke mye teknologi i den. 

Teknologi i Pleie og omsorgssektoren er kommet for å bli, men den må ikke overta den mellommenneskelige kontakten. Politisk kan det godt hende det er «forsvarlig» å ha ulike typer av smart-hus teknologi men den personlige kontakten mellom 2 må aldri bli borte. 

Tips og tanker? 
Nei si det…. Det må bli tilbake til mulighetene som ligger tilgjengelige i teknologien og at det er vi «hjelperne» som sammen med brukerne av de ulike tjenestene som må finne de gode løsningene, og ikke de ulike produsentene. 

Dilemmaer innen Helseteknologi?  
Dilemmaer med Helseteknologi er det flere av, men for meg personlig er det de ulike etiske utfordringene. Er det overvåkning? Trygghet? Ansvar? Gråsoner hele veien… f. eks Den pågående diskusjonen om GPS for personer med demens. Hvorfor kan ikke min mor/far/ektefelle som bor på sykehjem få en GPS så de kan gå tur. Et spørsmål vi ofte får servert. Mine etiske betenkeligheter er hvem sitt ansvar blir det dersom vedkommende skader seg? En GPS forhindrer ikke at noen går ut i trafikken? Eller at noen plutselig får et angstanfall fordi de har gått på en buss på vei til en jobb de sluttet i for 30 år siden? Eller at noen har falt utfor en skråning…. 

Ditt viktigste prosjekt siste året? 
Mitt siste prosjekt som dessverre ikke ble gjennomført nettopp på grunn av Covid-situasjonen var et samarbeidsprosjekt mellom  Frivilligsentralen i Ullensaker, Røde Kors og Ullensaker kommune om «feriekoloni for hjemmeboende eldre». Leieavtale med Romerike Folkehøgskole var inngått, datoer spikret og program og frivillige sto nærmest i kø. Dette skulle bli en innholdsrik ferieuke for eldre hjemmeboende, særlig med tanke på å forebygge ensomhet og depresjon. 

Dette LØRNER du:

Ensomhet 
Teknologi vs sosiale behov
Etikk i omsorgen 
Velferdsteknologi

Anbefalt litteratur:

Flere kloke hoder og ikke bare varme hender.

Ranveig Lie

Dette er Kløfta Bo og Aktivitetssenter

PRO distrikt Kløfta er et av tre pleie- og omsorgsdistrikt i Ullensaker kommune og holder til på Kløfta bo- og aktivitetssenter. De yter tjenester til innbyggere som bor sør i Ullensaker.