<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC, NSF

Det internasjonale arbeidet for å håndtere pandemien

Gjest: John-Arne Røttingen

Ambassadør for global helse

Utenriksdepartementet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med John-Arne Røttingen, som er ambassadør for global helse hos Utenriksdepartementet. Røttingen lærer oss hva som er spesielt med Covid-viruset, og hva vi nå har lært av dette viruset etter snart et år med denne pandemien. Han skal i sin nye rolle ha hovedansvaret for å følge opp den samlede norske globale helseinnsatsen, og vil arbeide tett med utenriksministeren, utviklingsministeren og departementets ledelse.

Dette LØRNER du:

Pandemi håndering
Virus sykdommer 
Lærdom fra Covid pandemien og andre pandemier 
Vaksinering 
Superspredere 

Anbefalt litteratur:

Så langt er det veldig lovende nyheter rundt vaksineutviklingen og det som var spesielt denne gangen det var at vi ventet ikke på å få positive resultater fra studiene og få godkjenning av vaksinene før verden satte igang med stor skala vaksine produksjon. Så vi satset på 10 hester fremfor 1 allerede godkjent vaksine.

John-Arne Røttingen

Dette er Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet er et norsk departement som har ansvar for norsk utenrikspolitikk. Utenriksdepartement behandler saker vedrørende Norges forhold til andre stater, internasjonale organisasjoner, utenrikshandel, kultursamarbeid med andre land og bistand