<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Psykisk helse og rus – den glemte pandemien i pandemien

Gjest: Espen Gade Rolland

Leder

NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Espen Gade Rolland, som er  leder av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR). Rolland og Seres snakker om hvordan teknologisk innovasjon kan brukes overfor pasienter innen psykisk helse og rus, uten at det går på bekostning med den menneskelige kontakten. De snakker også om hvordan vi skal rigge oss til neste pandemi, slik at denne sårbare gruppen vil kunne håndtere den bedre. Han forteller også hva nedstengingen har betydd for pasienter som sliter med psykisk uhelse og rusproblemer. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Rolig, tydelig og trygg sykepleier, med kompetanse og et stort hjerte for de menneskene vi er satt til å hjelpe.  

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?
Erfaring med akutt, egner seg spesielt i kriser.  

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?
Nasjonalt samhold, solidaritet. At vi spør og «passer på» naboen.   

Hvordan har det endret din hverdag? 
Null reising, hjemmekontor. Lite mellommenneskelig kontakt med kollegaer. Hjemme med familien, når barne går til skole og kommer hjem. Mye skjerm jobbing.

Hvilke muligheter ser du?
En kombinasjon av teknologiske løsninger om mellommenneskelige møter.  

Hvilke utfordringer ser du?
Overdreven tro på. Teknologi drevet av teknologi og ikke av faglige behov.

Hva tenker du om teknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?
Vil i utgangspunktet være et stort potensialt for bedre utnyttelse, men det er et stort gap mellom tjenestenes infrastruktur, behov og muligheter.    

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?
Ta faglig styring.   

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Etiske dilemmaer. Sykepleie er i utgangspunktet basert på menneskemøter.  One size fits all - - -NOT innen sykepleiefaget. Standardisering av fagutøvelsen er feil vei å gå.

Dine viktigste prosjekter siste?
Flere i faggrupperegi, blant annet vellykket webinar sammen med NSF i oktober og ikke mist utvikling av YouTube – kanalen til SPoR.  Har et styre som virkelig tenker nytt – spesielt innen faglig formidling. Det er artig. 

 

Dette LØRNER du:

Psykisk helse
Behandlinger 
Innovasjon
Depresjoner 

Anbefalt litteratur:

Psykiske lidelser av forfatter

One size fits all stemmer ikke og spesielt ikke når det gjelder mennesker. Vi må tåle at andre er annerledes.

Espen Gade Rolland

Dette er NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

NSF-SPoR er en faggruppe av offentlig godkjente sykepleiere som arbeider i og/eller har interesse for psykisk helse og rus.