<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten

Gjest: Kristin Holanger

Nestleder

Jordmorforbundet NSF


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Holanger som er nestleder i Jordmorforbundet NSF. Hun forteller hvordan hennes jobb har endret seg under Covid-pandemien, og hva som er det viktigste hun har lært av dette. De snakker om hvordan vi kan få til mer innovasjon og teknologi inn i  jordmorfaget, og hva som har vært den viktigste leksa for jordmødre.

Hva er din erfaring med helseteknologi?
Det går fremover og ny teknologi gir nye muligheter. Likevel er Jordmortjenesten fortsatt preget av dokumentasjonssystemer som ikke «snakker sammen» og helsekort for gravide er fortsatt på papir. Jordmorforbundet ønsker seg at helsekort for gravide blir digitalt. Vi trenger dokumentasjonssystemer som snakker sammen for bedre kommunikasjon, effektivitet, kvalitet, statistikk og grunnlag for bedre drift og prioritering i samfunnet.

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?
Ny teknologi gir bedre tjenester nå- og i fremtiden, men vi trenger fortsatt mennesker med kompetanse som bruker teknologien rett i faget. Tverrfaglig samarbeid tidlig i nye prosesser gir kvalitet og effektivitet i ferdige produkter.

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en engasjert, nysgjerrig og positiv person som motiveres av å hjelpe andre og ønsker å bidra til at helsevesenet gir gode og likeverdige tilbud til befolkningen, samtidig som helsevesenet skal være et trygt og godt sted å jobbe som ivaretar ansattes helse og lønn svarende til ansvar og utdanning.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?
- At vi er heldige som bor i Norge, men vi er alle sårbare.
- At det er viktig å investere i Helsevesenet for beredskap og kvalitet i fremtiden.
- At fagforeninger er viktig.
- At tverrfagelig samarbeid er viktigere enn noen gang.
- At en krise også fører med seg positive ringvirkninger.

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?
Bemanning og beredskap er viktig i helsevesentet. De ansatte må ha gode arbeidsforhold og det er viktig at rett kompetanse blir brukt på rett plass. Ved finansiering bør vi prioritere faget og menneskene først, både pasienter og ansatte, og i samarbeid se på hvilke teknologiske behov og muligheter det er resterende økonomi til å prioritere. Lederne på alle nivå må ha reell innflytelse og ikke konsekvent bli møtt med innsparingskrav, samtidig som ansatte stadig får økte og endrede oppgaver i kombinasjon med å samtidig miste støttefunksjoner,

Hvilke muligheter ser du?
Mange! Men av konkrete forslag håper jeg at dagens dokumentasjonssystemer ved fødeavdelingene Partus og Natus slås sammen til et program, fortrinnsvis et som snakker med både DIPS, Metavision og primærhelsetjenestens systemer.

Jordmorforbundet ønsker «Barselmeldingen» som en del av dagens fødselsmelding så vi kan få kvalitetsindikatorer for å bedre drift og prioriteringer som vil være til det beste for landets kvinner og barn.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?
Engasjer deg der du er, vi trenger hverandre og stå sammen for å skape endringer vi vil ha i fremtiden.

Dine viktigste prosjekter?
Helsedirektoratet rapporten Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem som førte til revidert oppdragsdokument til sykehusene.
Helsedirektoratets utredning av NIPT og Tidlig ultralyd,
Helsedirektoratets pågående arbeid med revidering av «et trygt fødetilbud»,
Samarbeid med Medisinsk Fødselsregister om bedre statistikk fra Barseltiden.

 

Dette LØRNER du:

Innovasjon
Covid-19
Teknologi inn i jordmor yrket
Robot ultralyd

Anbefalt litteratur:

Factfulness ti knep som hjelper deg å forstå verden av Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling

Når vi lager nye ting i fremtiden håper jeg man tar de involverte med inn i prosessen, for da vil prosessen gå raskere og sluttresultatet vil bli mye bedre.

Kristin Holanger

Dette er Jordmorforbundet NSF

Jordmorforbundet jobber for en fremtidsrettet jordmortjeneste med trygge rammer rundt alle sider av kvinners reproduktive helse.