<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Min erfaring fra Covid-19

Gjest: Eivind Hovig

Professor

Leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eivind Hovig som er leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo . Han forteller hvorfor Offentlig innsats er og vil fortsette å være viktig, mens helsetjenester organisert etter kapitalistiske prinsipper er ikke alltid like hensiktsmessig. Hovig belyser dette i samtalen med noen eksempler som PCR-teknologien og erfaringer fra Covid-19 pandemien.

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg har jobbet i offentlig helseforskning i hele min karriere, og har forsøkt å føre forskningsfronten framover innenfor kreftområdet, samtidig som jeg har hatt og har ønsker om at resultatene skal komme befolkningen til gode i form av bedre behandling. 

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?
At mange honnørord om samfunnets organiseringsprinsipper plutselig kan fravikes av politisk ledelse når det er opportunt, at milliardene kan rulle på tilfeldige og impuls-styrte måter, dvs at samfunnskontrollen er mye mer illusorisk enn det gis inntrykk av. Grunnloven har blitt satt til side, under henvisning til Smittevernloven. Smittevernloven henviser til sykdom, ikke forekomst av en positiv PCR-test. Det er heller ikke klart hvordan man måler syke. Om en ser på overdødelighet i befolkningen er tallene små, sammenliknet med de voldsomt kraftige tiltakene man benytter.

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?
At samfunnets organisasjonsform må følges bedre, og at beslutningene må forankres bedre i folket, og må være basert på beste eksisterende kunnskap, og at forskning er viktig!

Hvordan har det endret din hverdag?
Personlig er nå hjemmekontor mest regelen, men ellers er det ikke så store forandringer. Har selv syklet i Oslo hele året, og fortsetter bare med det.

Hvilke muligheter ser du?
Det kunne være en anledning til at det offentlige kunne se seg tjent med en mer aktiv samfunnsplanlegging. Men det ser heller ut til at mange samfunnskrefter synes å arbeide for permanente samfunnsforandringer.

Hvilke utfordringer ser du?
En utfordring er at det ikke nødvendigvis er sammenfall mellom samfunnets helseinteresser og samfunnets organiseringsprinsipper.

Hva tenker du om teknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?
Håper at teknologien bare forblir et supplement til menneskelig kontakt.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?
Det offentlige helsevesen er viktig!

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Det viktigste er hvor skjør samfunnsorganiseringen viser seg å være når noe uventet skjer.

Dine viktigste prosjekter
Jeg forsøker blant annet å bidra til å få nye molekylært baserte behandlingsprinsipper implementert i kreftbehandlingen, og at den beste behandlingen skal bli tilgjengelig for alle. Det er helt sentralt at en ikke fortsetter å uthule det offentlige helsevesen. Konsekvensene av dette ser en jo eksempelvis i prisen på kreftlegemidler.

Dette LØRNER du:

Testing
Deling av data
Covid-19 pandemien 
Virus 

Anbefalt litteratur:

Det er ikke gull, alt som glimrer

Eivind Hovig

Dette er Leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er det eldste, nest største og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6 600 ansatte. Professor Svein Stølen har vært rektor ved Universitetet i Oslo siden 1. august 2017