<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Stolt byråkrat

Gjest: Christine Bergland

Seniorrådgiver

Helse- og omsorgsdepartementet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Christine Bergland, som er tidligere direktør i E-helsedirektoratet, og nyansatt i Folkehelseinstituttet (FHI).Bergland skal i FHI jobbe med å følge opp arbeidet med pandemien, og jobbe med det omfattende vaksinasjonsarbeidet. Hun snakker om digitalisering og E-helse - hva det er, og hvilken unike rolle dette kan spille for Norge.

Hva er din erfaring med helseteknologi?

Jeg har jobbet med innføring av digitale løsninger i helsesektoren i 10 år og ledet arbeidet med å få økt nasjonal innsats på dette feltet.

Hvem er du, personlig og faglig?

Jeg er byråkrat og stolt av det. Jeg jobber med å utvikle demokratiet. Digitalisering kan bidra til det, hvis vi går frem på riktig måte. Noen karaktertrekk ved meg er resultatorientert og endringsvillig. Faglig sett er jeg strategisk og opptatt av gevinster.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?

At vi har et svært velfungerende samfunn og dyktige myndigheter som håndterer krisen.

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?

Vi bør jobbe langsiktig med å være enda bedre forberedt – særlig digitalt.

Hvordan har det endret din hverdag?

Egentlig ikke så veldig mye. Kjedeligere liv privat, men i jobbsammenheng har vi levert bra. (var jo direktør i Direktoratet for e-helse frem til 1.desember)

Hvilke muligheter ser du?

Når vi oppsummerer behov vi har hatt for samhandling digitalt i krisen, vil det kanskje bli lettere å få gjennomslag for viktige endringer.

Hvilke utfordringer ser du?

Samfunnet er jo preget og kanskje særlig arbeidsledigheten er urovekkende

Hva tenker du om teknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?

Akson ble en del av budsjettforliket og er en veldig viktig satsning. Det er den store muligheten fremover. I tillegg pågår det mye spennende f eks innen velferdsteknologi, men mange av prosessene er avhengig av journal og samhandling og derfor er Akson viktig for dette arbeidet også.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?

Helsesektoren er enormt stor og kompleks. Det er sjelden mulig med raske løsninger på viktige utfordringer.

Dine viktigste prosjekter siste tiden?

De store programmene vi kjører i direktoratet; modernisering av folkeregisteret, Helsedataprogrammet, Akson, felles terminologi, legemiddelprogrammet for å nevne noe.

Dette LØRNER du:

Staten som en tilrettelegger for gode dataplattformer
Elektroniske pasientjournaler og digitalisering av disse
Smittesporingsappen
Aktiv datagivende rolle 

Anbefalt litteratur:

A Promised Land, Forfatter Barack Obama

Teknologien er bare en muliggjører. Det er veldig mye som må endres for å få gevinster; lover,organisering, semantikk, styringsstrukturer og finansieringsmodeller. Innen helse er det ofte stormotstand til slike endringer og det gjør at helsesektoren henger etter andre sektore.

Christine Bergland

Dette er Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.