<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Allmennsykepleiere i pandemien

Gjest: Kine Myhre-Nilsen

Avansert klinisk allmennsykepleiere

Drammen kommune


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kine Myhre-Nilsen, som er avansert klinisk allmennsykepleier (AKS)i Drammen kommune. AKS er en ny rolle i kommunene og på sykehusene, og Myhre-Nilsen forteller i episoden om hvorfor dette en viktig og spennende rolle. Allmennsykepleierrollen er fremdeles i etableringsfasen, og har under pandemien blitt benyttet på forskjellige måter i arbeidet med covid-19. I episoden lærer vi hvilke muligheter Myhre-Nilsen ser i de nye store endringene som samfunnet går gjennom innenfor demografi og digitalisering, og med Covid-pandemien som utløsende faktor.

Hva er din erfaring med helseteknologi?

Lite erfaring med helseteknologi. Pandemien har lært oss at samarbeid også fint kan foregå via digitale platformer.

Hvem er du, personlig og faglig?

Positiv, engasjert og arbeidsom. Jobber klinisk som AKS sykepleier i kommunen, faglig engasjert, leder i NSF faggruppen for avanserte kliniske allmennsykepleiere.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?

Det er viktig å tenke nytt og endre seg kontinuerlig. Covid-19 tvang hele helsevesenets til å tenke nytt, samarbeide og etablere nye tjenester. Rutiner på smittevern og hygiene må være på plass. Rutiner på smittevern og hygiene må være konkrete og på plass på ett hvert sted, hele tiden.

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?  

Godt samarbeid kan foregå også via digitale plattformer. Smittevern og hygiene er virkelig satt på dagsordenen.

Hvordan har det endret din hverdag?

Smittevern har blitt en mye større del av hverdagen, til alle. Det endret min hverdag ved at jeg måtte gå ned på antall hjemmeboende jeg følger opp, for å kunne være fleksibel inn i arbeid med etablering av korona-team, rutinearbeid og bistand inn i virksomheten. Vaksinasjon av influensa ble planlagt og gjennomført, i samråd med fagrådgiver og andre ressurspersoner i virksomheten. Reiste rundt og vaksinerte eldre i risikogruppe i hjemmet.

Hvilke muligheter ser du?

Økt bruk av digitale plattformer. Tettere samarbeid med andre virksomheter, jobbe mer på tvers. «Dugnadsånden» bidrar i større grad til at vi hjelper hverandre.

Hvilke utfordringer ser du?

Manglende fysiske møter med andre mennesker gjør noe med alle. Avstand, smittevern tiltak og mindre fokus på andre sykdommer og lidelser enn covid-19 gjør at mange får dårligere oppfølging enn de burde. Smittevern må ikke bli et hinder for nødvendig helsehjelp. Faglig påfyll og undervisninger er satt på vent.

Hva tenker du om teknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?

Tenker at fjernovervåkning bør implementeres i større grad. Hos de som ikke trenger personlig bistand i hjemmet, kan oppleve større frihet og trygghet ved at de får oppfølging selv om de lever «fritt». Blant annet SpO2 måling hos pasienten, som kan leses av helsepersonell.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?

Tenk samarbeid versus silotenkning. Pasienten beveger seg mellom ulike instanser. Det hjelper ikke at det ene stedet er supert hvis de tre andre ikke fungerer. Ta kontakt med «kilden» hvis du lurer på noe, undrer over noe. Det skaper samarbeid, til det beste for pasienten.

Dette LØRNER du:

Covid-19
Digitale plattformer
Allmennsykepleiere
Helseteknologi

Anbefalt litteratur:

Avansert klinisk sykepleie av Lisbeth Fagerström (Redaktør) og Deborah Maizels (Illustratør)

Det er viktig å tenke nytt og endre seg kontinuerlig. Covid-19 tvang hele helsevesenets til å tenke nytt, samarbeide og etablere nye tjenester.

Kine Myhre-Nilsen

Dette er Drammen kommune

Omsorgstjenester Mjøndalen og Krokstadelva yter mangfoldige tjenester og vi ivaretar de fleste trinnene i omsorgstrappen. Virksomheten består av hjemmetjenester, korttids- og langtidsinstitusjoner herunder Bråta helse- og aktivitetssenter, Solberglia sykehjem og Spinnerisletta institusjon, bemannende omsorgsboliger og dagtilbud. Et samarbeid på tvers og tverrfaglighet er grunnpilarer for oss, og vi ønsker å skape et enda mer spennende og lærerikt samarbeid på tvers av virksomheten.