<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene

Gjest: Ellinor Bakke Aasen

Seksjonsleder

Sandefjord kommune


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ellinor Bakke Aasen, som er seksjonsleder for bo- og behandlingssentra i Sandefjord kommune og leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark. Her snakker de om hvor hvilke muligheter Aasen ser innen digitaliseringen på hennes fagområde, hun forteller oss hennes mest positive og negative lærdommer fra Covid-pandemien. Aasen gir oss sine beste tips og erfaringer som kan være nytte i hverdagen, enten ved oppstart av nye prosjekter eller i utviklingen av eksisterende løsninger.

 

Hvem er du, personlig og faglig?   

Faglig er jeg engasjert, kunnskapssøkende, tenker strategisk, liker å prøve ut nytt og på jakt etter metoder som forenkler arbeidsprosesser. Personlig liker jeg å være i aktivitet både sommer og vinter, familien betyr mye, er glad i orden og struktur, er nok blant de få som liker å rydde og vaske. Liker å pusse opp, koronatiden har ført med seg mange prosjekter på hjemmebane dette året. Elles er jeg en positiv person som stort sett er i godt humør, bekymrer meg lite.  

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?   

Hvor raskt jeg kunne omstille meg og hvor viktig det var å være tett på mine medarbeidere. Og å forholde meg til mange endringer på kort tid. Samtidig har det lært meg hvor sårbare vi er, dette er en krise der all infrastruktur fungerer. Hva om det kommer en krise der internett ikke fungerer?  

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?     

At vi bruker kunnskapen vi har fått gjennom denne krisen til å planlegge fremtiden  

Hvordan har det endret din hverdag?    

Det ble mer hjemmekontor, jeg brukte allerede teams til møter før krisen men bruken har økt. På jobb ble fokuset på prosedyrer og retningslinjer som ble endret bortimot daglig. Privat var jeg i Spania 12. mars og fikk oppleve nedstenging i Spania og å gå rett i karantene når jeg kom hjem.  

Hvilke muligheter ser du?   

Jeg ser for meg at krisen har gjort oss mer digitale og at det vil fortsette etter krisen, vi vil fortsette å finne nye digitale løsninger for å gjennomføre møter og for å automatisere arbeidsprosesser. Vi har fått til noe digital samhandling mellom pasienter og pårørende, noe som må utvikles enda mer  

Hvilke utfordringer ser du?   

Digitale møter er gode for å komme frem til en beslutning der en har godt grunnlag, men det egner seg dårlig til etisk refleksjon for eksempel. En blir lett løsningsorientert og refleksjonen forsvinner. Det blir vanskelig for nye medarbeider å bli inkludert når en bare møtes digitalt, tenker også at strategisk ledelse og utvikling blir mer utfordrende.  

Hva tenker du om teknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?      

Her tenker jeg vi bare er i startfasen, målet med at folk skal få bo hjemme så lenge som mulig vil kreve gode teknologiske løsninger. Vi kan ikke tenke løsninger som de må handtere selv, men løsninger som beskytter dem i hverdagen slik at de kan leve trygt. Da tenker jeg sensorer, kamera, varsling og lignende. Det er også viktig å tenke teknologi i tjenestene som frigjør arbeidskraft som vi kommer til å ha lite av i fremtiden. Hva kan teknologien hjelpe til med, og hva må en ha mennesker til.  

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?    

Hvordan skal vi helsepersonell til å tenke ut av boksen? Det til tror jeg hvis vi skal en teknologisk endring.  

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?   

Alle endringer gir også noen dilemmaer, det viktigste er at vi bruker tid på disse og involverer de som er berørt.  

Dine viktigste prosjekter siste det siste året   

I Utviklingssenteret jobber vi med flere prosjekter akkurat nå som tar i bruk ny teknologi «med andre briller» der vi skal prøve ut VR briller i simulering og opplæring, Spillteknologi i opplæring der vi utvikler et spill for å lære kartleggingsverktøy innen ernæring, i tillegg utvikler vi flere e-læringsprogrammer. 

 

Dette LØRNER du:

Automatisering
Covid-pandemien
Digitalisering av helsetjenester
Å tørre å tenke annerledes 

Anbefalt litteratur:

Bare en mor, Forfatter Roy Jacobsen

Jeg lærte hvor raskt vi klarte å omorganisere oss av Covid og hvor raskt vi godtok den nye situasjonen. Da tenker jeg spesielt medarbeiderene, hvor fort de godtok alle de nyeretningslinjene som kom. Det viser at vi mennesker klarer å omstille oss, om vi må.

Ellinor Bakke Aasen

Dette er Sandefjord kommune

Sandefjord kommune er Vestfold fylkes mest folkerike kommune med ca. 64 000 innbyggere. 1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; Sandefjord kommune. Dette var den første sammenslåingen i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. I forbindelse med sammenslåingen ble det foretatt en grensejustering i Stokke, slik at Vear har blitt en del av Tønsberg.