<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ, NSF

Distrupsjon av kontoret

Gjest: Jarle Moss Hildrum

Senior Research Fellow

Telenor Research


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jarle Moss Hildrum, som er senior research fellow hos Telenor Research. De snakker om hva som skjer med oss når «alle» har hjemmekontor. Hva betyr dette for motivasjonen til de ansatte og deres mentale helse? Og hvordan blir vår nye arbeidshverdag? Tror vi at vi vil gå tilbake til arbeidsmodellen vi hadde før pandemien, når vaksinen endelig er på plass?

Hvem er du, personlig og faglig?

47 år gammel. Gift, har tre barn og bor på Ekeberg. Er glad i å lese og trene. Har trent boksing siden jeg var 15 og har vært boksetrener for ungdom i 15 år. Elsker jobben min. Er utdannet samfunnsviter med PhD in Innovation Studies fra Universitetet i Oslo + 10 års forskningserfaring fra Universitetet i Oslo og Stanford University.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?

At mye vi har tenkt på som vedtatte sannheter innenfor ledelse og organisering av arbeid ikke stemmer.

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?

Hvis jeg skal snakke generelt vil jeg si at de i fremtiden kan bruke mer tid på familien i stedet for å pendle og at de kan bidra massivt til å beskytte miljøet ved å kutte ned på reisevirksomhet. Hvis jeg skal snakke om virksomheter, vil jeg si at de bør nøye registrere de nye erfaringene de gjør knyttet til avstandsledelse og bringe disse erfaringene med seg i arbeidet med å skape bedre arbeidsplasser for fremtiden.

Hvilke utfordringer ser du?

Mange. Økt bruk av hjemmekontor er forbundet med ensomhet og mental helserisiko. Noen grupper av ansatte er spesielt sårbare for en situasjon med pålagt hjemmekontor. De med lav lønn sliter fordi de ofte har boliger som er dårlig egnet for hjemmekontor. Unge nyansatte sliter fordi de har begrensede muligheter for å bygge seg et sosialt nettverk på arbeidsplassen. Langvarig hjemmekontor uten rett ergonomisk tilpasning skaper fysiske plager på sikt. Mange ansatte (spesielt high achiever) har vanskelig for å avslutte arbeidsdagen når de jobber hjemmefra og jobber non stop utover kvelder og netter. Dette skaper risiko for utbrenthet.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?

Ja! Trenger vi egentlig kontorer i det hele tatt? Hva er vitsen med store hovedkontorer med plass til å romme alle ansatte, når vi har bevis for at folk kan (med rett tilpasning) jobbe store deler av arbeidstiden hjemmefra?

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?

Det er et dilemma forbundet med læring fra en kriseperiode. På den ene siden gir krisen oss erfaringer vi kan bruke til å utfordre vedtatte sannheter om ledelse og arbeidsorganisering. Samtidig er det en grense for hvor mye læring vi kan trekke fra en krisesituasjon. Kan vi skape presedens for fremtiden basert på erfaringer fra en unntakstilstand?

Dette LØRNER du:

Frihet og ansvar satt i system
Kriseberedskap
Ny strategi og ledelse som følge av Pandemien 
Hjemmekontor 
Anti-loneliness tech

Anbefalt litteratur:

Talking to Strangers Bok av Malcolm Gladwell

 

Pandemien og pålagt hjemmekontor skaper store utfordringer for bedrifter men også unike muligheter for å lære og skape bedre arbeidsplasser for fremtiden.

Jarle Moss Hildrum

Dette er Telenor Research

Telenor ASA, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i 1855 som Kongelige Elektriske Telegraf . Selskapet er i dag et delprivatisert og børsnotert aksjeselskap med selvstendig forretningsvirksomhet innen mobiltelefontjenester, fastnett for telefoni, bredbånd og internett, videre TV-tjenester via kabel, satellitt, fiber og kystradio i Norge. Telenor har i alt om lag 33 000 ansatte i 12 land utenom Russland og Ukraina, hvorav ca. 4 500 i Norge. Statens eierandel i Telenor er 54 % gjennom Nærings- og handelsdepartementet, og 5 % gjennom Statens pensjonsfond – Innland (tidligere Folketrygdfondet). Telenor betjener ca. 150 millioner mobilkunder i Europa og Asia.