<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Grønn innovasjonskraft med Europa

Gjest: Heidi Fossland

Daglig Leder

Trøndelag Europakontor


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med daglig leder av Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland. Samtalen belyser EUs grønne vekststrategi, European Green Deal, innovasjonsvekst i Trøndelag, og samfunnsutvikling i en bærekraftig retning.  Vi snakker om kunnskapsbygging og samskaping, og hvorfor globale utfordringer må løses tverrnasjonalt.

Hvem er du, personlig og faglig?

Faglig har jeg en breddekunnskap - det gir en evne til å se sammenhenger. Jeg har et stort trøndersk nettverk av beslutningstakere i bunn når jeg jobber i Brussel og Europa.  Jeg drives av å bidra i samfunnsutviklingen i en bærekraftig retning, både sosialt, miljømessig og økonomisk.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Kunnskapsorganisasjon. Vi bidrar med kunnskap om politikkutforming i EU - i en tidlig fase. Slik at trønderske aktører, og våre medlemmer kan forberede seg på utviklingen som kommer - men også slik at de kan bruke oss til dialog med EU systemet om politikkutformingen. Det skjer mye strategisk utvikling i EU nå.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Evne til endring og improvisasjon. Det trengs mye kunnskap for å improvisere og å endre. Klimaendringer, kunstig intelligens, digitaliseringen som pågår- alt krever at vi må være endringsdyktig.

Hvem inspirerer deg?

De fleste mennesker jeg møter inspirerer på en eller annen måte.

For å nevne noen; Nelson Mandela, Greta Thunberg, og foreldrene til Michelle Obama og Michelle Obama. Måten de ga henne en oppvekst som muliggjorde hennes målrettede klassereise, og hennes klokskap og refleksjoner lytter jeg til nå i hennes egen biografi.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?

Ble veldig fascinert over Otto Scharmers bok, teori U, for et par år siden. Kort fortalt handler den om evne til å bryte mønster. Den handler om det ansvar hver enkelt har, og kanskje spesielt ledere, til å åpne opp og virkelig evne å høre andres erfaringer og hva som egentlig finner sted, uten å være fargelagt av egne erfaringer.

Ditt viktigste prosjekt det siste året?

Et viktig prosjekt for oss er å bringe kunnskap om EUs nye vekststrategi, med alle dens føringer og incentiver for utvikling, og hva denne kan bety for Trøndelag. Vi sørger for at en større bredde av trønderske aktører tar del i innovasjonskraften som skapes i Europa. 

Se mer på: www.mid-norway.no eller www.europadagene.no.

Har Norge noen unike muligheter?

Norge er i stor grad et kunnskapsbasert samfunn som har stor grad av tillit mellom oss, så vi har i veldig stor grad unike muligheter. Tillit viktig for innovasjon.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?

Nå er det virkelig mulig å teste nye arbeidsmetoder - for nå er aksepten for å feile spesielt stor. Vi er alle i transformasjon og endring. Ikke et uttrykk, kanskje, men noe jeg har sagt utallige ganger de siste 9 snart 10 månedene.

Dette LØRNER du:

Innovasjon 

Teknologi 

Europas grønne giv - EUs grønne vekststrategi European Green Deal 

Europadagene i Trøndelag 

Mellomromskompetanse 

Anbefalt litteratur:

Akkurat nå hører jeg på lydboken om Michelle Obama! 

Vi trenger ikke bare å jobbe på tvers i en større geografi, Europa eller verden, men vi trenger også å jobbe mer tverrsektorielt. En sektor eller et geografisk område trenger andre sektorer og geografiske områder for å utvikle nødvendig kunnskap skal vi lykkes med verdens store globale utfordringer.

Heidi Fossland

Dette er Trøndelag Europakontor

Trøndelags Europakontor sitt løfte er å være en europeisk kompetansepartner overfor våre medlemmer. Vi mobiliserer og kobler våre medlemmer inn i den europeiske kunnskapsbyggingen og innovasjonskraften som skapes gjennom EUs programmer. I tillegg påvirker vi ny politikkutforming fra EU i tråd med våre medlemmers ønsker.