<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Vaksiner for dummies

Gjest: Sigrid Bratlie

Molekylærbiolog

Biotenk


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sigrid Bratlie, som er molekylærbiolog, vitenskapsformidler og forfatter. Bratlie forklarer hva en vaksine er, hvordan den fungerer, og  hvorfor vaksinen som nå kommer for å bekjempe Covid-19 er annerledes? Hva burde vi vite om den, hva bør vi være redde for, og hva bør vi ikke være redde for?

Hva er din erfaring med helseteknologi?  

Jeg har fulgt medisinsk bioteknologi i flere år og kjenner fagfelt, politikk og samfunnsdialogen godt.  

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?  

At covid-19-pandemien har skapt en ikke rent liten bioteknologirevolusjon, som gjør oss enda bedre rustet neste gang det kommer en pandemi (for det gjør det).  

Hvem er du, personlig og faglig?  

Jeg er en molekylærbiologisk fagnerd med stort hjerte for kunnskapsformidling  

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?  

At vi kan når vi vil, bare vi legger nok penger i potten, gjør tøffe politiske prioriteringer og setter våre skarpeste hoder saken.  

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?  

At vi stole vitenskapen.  

Hvordan har det endret din hverdag?  

Hverdagen er jo ganske annerledes, som for de fleste. Hjemmekontor er vel den største endringen. Jeg føler meg likevel ekstremt privilegert som har trygg, fast jobb og barn som kan skolen under pandemien.  

Hvilke muligheter ser du?  

Vi har fått mange bioteknologiske nyvinninger (tester, vaksiner) som vil stor betydning for våre muligheter til å møte nye pandemier, og også ha spill-over effekter til kreftbehandling, genterapi o.l.  

Hvilke utfordringer ser du?  

Vanskelig å kommunisere komplisert stoff til folk flest. Vaksineskepsis og mistillit til teknologien.  

Hva tenker du om teknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?  

Avgjørende. Alt blir mye mer high-tech.  

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?  

Søk kunnskap fremfor å falle for klikk-vennlig skremselspropaganda.  

Dette LØRNER du:

Vaksiner for dummies
DNA og RNA
Vaksineskepsis


Anbefalt litteratur:

Covid-19-pandemien har skapt en ikke så rent liten bioteknologirevolusjon, som gjør oss enda bedre rustet neste gang det kommer en pandemi (for det gjør det).

Sigrid Bratlie

Dette er Biotenk

I 1986 startet Biotenk S.A. i farmasøytisk industri som produsent av vaksiner og ble raskt et pionerselskap innen dette feltet i Argentina. I dag har Biotenk S.A. et laboratorium dedikert til forskning som lar dem utvikle produkter som lykkes med å klare de mest krevende kvalitetskontrollene som de viktigste næringene i verden på dette feltet. Optimaliseringen av kostnadene i produksjonsprosessene overføres til produktene, slik at de kan distribueres i det nasjonale markedet med konkurransedyktige priser, kanskje de laveste i sine segment. Biotenk sine produkter dekker et bredt spekter av behandlinger: Smertestillende midler og betennelsesdempende midler, antibiotika, kardiologi, gynekologi, nevropsykiatri og onkologi. Produktene produsert hos Biotenk S.A. er til bruk for mennesker og har godkjente sertifikater.