<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, Kystverket

Digitalisering i Kystverket og lostjenesten

Gjest: Odd Sveinung Hareide

Nautisk rådgiver

Kystverket Lostjenesten


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Odd Sveinung Hareide, som er nautisk rådgiver innen forskning og utvikling i Kystverket Lostjenesten. Hareide jobber for å muliggjøre en bedre utnytting av det maritime Norge og dermed bidra til å styrke den lange historien Norge har med å være en sjøfartsnasjon. Han sier selv han prøver å være en «gap-filler» mellom det praktiske (losen/sjømannen) og det akademiske. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er 36 år, 3 barns far (3-6 og 7 år), gift, opptatt av familie. Kommer fra indre Sunnmøre (Eidsdal like ved Geiranger), oppvokst på gård med en far som er sjømann (og som rådet meg til å ikke bli det, så da måtte jeg selvfølgelig gjøre det motsatte). Flyttet hjemmefra fra jeg var 16 år (videregående), og har bodd 1 år i Horten og 15 år i Bergen før jeg flyttet tilbake til «røttene» i Ålesund.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen? 
Å gjøre noe selv om du ikke har svaret på alle spørsmålene. Gleden av det enkle og nære. Norge er et fint land.

Hva er essensen av det du gjør på jobben?   
Jeg er ansvarlig for forskning og utvikling i Kystverket Lostjenesten. Vi har en rekke prosjekter, både interne og eksterne (mot akademia), som jeg følger opp og er kontaktperson på.

Hvorfor er oppdraget ditt spennende? 
Fordi jeg får bidra til å muliggjøre bedre utnytting av det maritime Norge. Bidra til å styrke den lange historien Norge har med å være en sjøfartsnasjon. Prøve å være en «gap-filler» mellom det praktiske (losen/sjømannen) og det akademiske. Jeg har hatt gleden av å være i begge leirer (seilte i 14 år i Sjøforsvaret, og har også vært med på fiskeri).

Hvilke muligheter ser du? 
Vi har en mulighet til å gjøre offentlig aktører relevant for norsk verdiskapning gjennom tilgang på relevante data (digitalisering). Norge er langt fremme på teknologi, samtidig som vi er et lite land der vi får til å samarbeide mellom ulike institusjoner. Vi er også internasjonalt anerkjent, og opplever derfor at en har gjennomslagskraft basert på historikken en har med seg. Dette må ivaretas og forvaltes videre på en god måte.

Hvilke utfordringer ser du? 
Gapet mellom FoU/akademia og det praktiske. Her har vi flere eksempler på at Norge har vært gode, men vi må fortsette å ha fokus på dette.

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)? 
Samfunn basert på tillit. Dette kan både brukes og misbrukes, man må ikke være blåøyd ift det. I et innovasjonsprosjekt med mange følgevirksomheter så har alle sin egen agenda.

Dine viktigste prosjekter siste året?
Komme i gang med ny arbeidsgiver.
Innovasjonspartnerskapet.
VR-prosjekt (utforske mulighetene innenfor tradisjonelle maritime simulatorer for å gjøre det mer tilgjengelig for Lostjenesten som er geografisk spredd).

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Forsøker å sette opp staben til å håndtere både nåtid (current) og fremtid (future/plans).

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Kystverkets virksomhetsstrategi er tuftet på FNs bærekraftsmål, og herunder Lostjenestens strategi og FoU-strategi. Bærekraft kan brukes som vekstmotor, men en må også være tydelig på hva en definerer innenfor bærekraft og at det vil være flere steg på veien. Det er bedre å ta et lite steg en å ta ingen steg (små steg i riktig retning istedenfor å gjøre ingenting).

 

Dette LØRNER du:

E-navigasjon og fjernovervåking
Norsk verdiskapning gjennom tilgang på relevante data (digitalisering)
Offentlig innovasjon
Økt sjøsikkerhet
Kart som verktøy 

Anbefalt litteratur:

Jon Michelet – En sjøens helt serien. God historie, med innblanding av utvikling og mye god moral

Styrken med å gjøre innovasjoner sammen med det offentlige, finne nye smarte løsninger som kan være til nytte for befolkningen generelt og i dette tilfelle Lostjenesten og det maritime Norge spesielt

Odd Sveinung Hareide

Dette er Kystverket Lostjenesten

Kystverket har ansvar for den nasjonale lostjenesten. Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.