<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC, NSF

Mobildata og covid-19

Gjest: Kenth Engø-Monsen

Fellow

Telenor Research


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med Kenth Engø-Monsen, som er fellow of Telenor Research. Han er involvert i Telenors bruk av mobildata til å utvikle epidemiologiske modeller, for å forbedre forklaringskraften i smittespredningsmodeller. Han hjelper oss å forstå hva prosjektet er, og hva vi kan gjøre i fremtiden basert på dette prosjektet.

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?

At man kan bruke mobilitetsdata til å hjelpe med å forstå bedre spredning av smittsomme sykdommer og virus.

 

Hvem er du, personlig og faglig?

Jeg er en forsker i Telenor, med lidenskap for analyse av informasjon, og opptatt av at kundedata skal benyttes riktig og alltid lovlig

 

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?

Verdien av forskning som beredskap.

 

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?

En respekt for smittsomme sykdommer.

 

Hvordan har det endret din hverdag?

Hjemmekontor hele tiden.

 

Hvilke muligheter ser du?

Beredskapen for neste pandemi vil være en helt annen.

 

Hvilke utfordringer ser du?

Tillit til at personvernet blir ivaretatt i løsninger som dette.

 

Hva tenker du om teknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?

Kommer til å snu opp ned på individuell pasient oppfølging og pleie.

 

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?

Siden jeg er lidenskapelig opptatt av data og innsikt; så vil jeg gjerne utfordre holdningen om at det er så trivielt å finne verdifull innsikt i mye data

 

Dine viktigste prosjekter siste året?

2020 har bestått av ett prosjekt for min del: C19-prosjektet hos FHI, sammen med Norsk regnesentral og UiO (Big Insight).

 

Dette LØRNER du:

Mobilitetsdata
Befolkningsmønstre 
Epidemiologisk modellering
Beredskapen for neste pandemi

Anbefalt litteratur:

Siden jeg er lidenskapelig opptatt av data og innsikt; så vil jeg gjerne utfordre holdningen om at det er så trivielt å finne verdifull innsikt i mye data.

Kenth Engø-Monsen

Dette er Telenor Research

Telenor ASA, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i 1855 som Kongelige Elektriske Telegraf . Selskapet er i dag et delprivatisert og børsnotert aksjeselskap med selvstendig forretningsvirksomhet innen mobiltelefontjenester, fastnett for telefoni, bredbånd og internett, videre TV-tjenester via kabel, satellitt, fiber og kystradio i Norge. Telenor har i alt om lag 33 000 ansatte i 12 land utenom Russland og Ukraina, hvorav ca. 4 500 i Norge. Statens eierandel i Telenor er 54 % gjennom Nærings- og handelsdepartementet, og 5 % gjennom Statens pensjonsfond – Innland (tidligere Folketrygdfondet). Telenor betjener ca. 150 millioner mobilkunder i Europa og Asia.