<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, Kystverket

Felles ansvar for sjøkart

Gjest: Gudmund Jønsson

Avdelingsdirektør

Kartverkets sjødivisjon


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsdirektør i Kartverkets sjødivisjon, Gudmund Jønsson. Jønsson leder en avdeling som har ansvaret for å ivaretaKartverkets rolle som sjøkartmyndighet i Norge. Altså er de ansvarlige for blant annet de norske offisielle navigasjonskartene. Norske sjøkart er kanskje de beste offentlige kartene i verden, hva betyr det for oss og hvordan ble de så gode? I episoden får vi også høre hvilke muligheter Jønsson ser innen digitalisering av kart fremover og hvorfor det er et stort behovet for en offentlig aktør som vi kan stole på som samtidig holder seg konkurransedyktig ifh til google maps.

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en ganske alminnelig, midt på treet mann, i slutten av trettiårene med hus og tre barn med alt det innebærer… prøver å trene jevnlig men det går jo litt sånn opp og ned. Har veldig mange interesser som jeg liker å holde på med, og kona mi sier jeg er opptatt av utstyr. Jobbmessig er jeg opptatt av at vi som statlig etat bidrar til utvikling av samfunn og næringsliv, og at de oppgave vi utfører utfører vi på vegne av innbyggerne og at det er oppgaver som det er fornuftig og nødvendig at staten ivaretar.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?
At det å jobbe hjemmefra er mulig, men ikke optimalt – og ganske kjedelig i lengden. Vi trenger å møtes for å skape energi!

Hvorfor er oppdraget ditt spennende?
Fordi jeg får lov til å jobbe i grenselandet mellom stat, næringsliv og private brukere – og får lov til å være med på å utvikle det grensesnittet og de tjenestene vi leverer. Jeg får også lov til å være med å utvikle det nasjonale kunnskapsgrunnlaget gjennom å tilgjengeliggjøre viktige data for brukerne våre.

Hvilke muligheter ser du?
Jeg ser store muligheter innen det å dele gode, nyttige og viktige data på mer effektive og billigere måter enn det vi gjør i dag. Teknologien gjør det mye enklere å samle og dele geodata som øker kunnskapsgrunnlaget i samfunnet.

Hvilke utfordringer ser du?
Mye av det vi driver med er regulert gjennom internasjonale avtaler og organisasjoner – og det tar tid å endre dette. Her skal alle med, og da nytter det ikke alltid at Norge ligger langt fremme teknologisk.

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)?
Kanskje ja takk begge deler, men hvis jeg skal velge ett så velger jeg fellesskap. I Norge har vi et godt fellesskap med stor tillit. Spesielt bra for oss er det at det er også er stor tillit til de statlige aktørene, og det er ofte godt samarbeid mellom statlig og privat næringsliv. Dette mener jeg gjør oss i stand til å bevege oss ganske fort fremover i sammen.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?
Jeg vil utfordre lytterne til å tenke på hvordan vi som etat kan bli bedre. Hvordan vi kan tilby de beste tjenestene for våre innbyggere – og gjerne gi oss tips om hvordan vi kan gjøre detJ

Dine viktigste prosjekter siste året?
Vi har et pågående prosjekt der vi bidrar til standardisering og digitalisering av havnedata i norske havner.
Opprettelse og utvikling av ny avdeling (sjøkartmyndighetsavdelingen).

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Uten tvil! Et godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling. Gode oppdaterte og tilgjengelige geodata er med på å danne dette grunnlaget. Og det bidrar vi Kartverket til

Dette LØRNER du:

Rammevilkår for deling av data
Symbiosen mellom Kartverket og Kystverket
Geodata sett 
Standarisering
Miljødata

Anbefalt litteratur:

Det går mest i sport og kart 

På kort sikt er vi opptatt av å effektivisere og optimalisere de prosessene og de tjenestene vi har i dag. På litt lengre sikt så jobber vi med å dreie fokuset fra å være en tradisjonell produkt- og tjenesteleverandør til å bli en enda bedre nasjonal geodatakoordinator

Gudmund Jønsson

Dette er Kartverkets sjødivisjon

Kartverket skal sørge for at tidsriktig, stedfestet informasjon fra det offentlige finnes og er lett tilgjengelig for det norske samfunn til enhver tid. Kartverket er statens fagmyndighet innen kart, geodata og offentlig eiendomsinformasjon, og er også landets tinglysingsmyndighet. Ansvarsområdet omfatter Norges land-, kyst- og havområder, inkludert kysten rundt Svalbard og Jan Mayen.