<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Det store skatteranet

Gjest: Marianne Marthinsen

Stortingsrepresentant og forfatter

Rødt lys - det store skatteranet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av LØRNs bokbad snakker, Silvija Seres, med stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og forfatter bak boken, Rødt lys – Det store skatteranet – og hvordan vi kan stoppe det, Marianne Marthinsen. Boken ble skrevet med Maria Walberg, og sammen ønsker de å formidle at det er mulig for Norge å gjøre mer for å sikre skattegrunnlaget vårt. Boken inviterer til en ordentlig politisk debatt om konkrete tiltak, og er i følge Silvija nyttig for alle de ulike partiene.

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

At det er mulig for Norge å gjøre mer for å sikre skattegrunnlaget vårt.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Fordi vi var lei av den evige runddansen hvor store avsløringer (som Panama Papers) møter sterk moralsk fordømmelse fra politisk hold før det igjen blir helt stille. Vi må komme oss videre og få en ordentlig politisk debatt om tiltak.

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Hvor langt kan Norge gå alene versus hvor mye av dette som må løses gjennom forhandlinger internasjonalt.

Hva har du ombestemt deg om?

Skattlegging av digitale selskaper. Jeg har ikke lenger tro på et eget skatteregime basert på at selskaper bruker internett.

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

IKEA. Bokas hovedcase – brukt for å illustrere de vanligste metodene for kunstig overskuddsflytting

Argentum som møtte massiv politisk fordømmelse for å forholde seg til de retningslinjene de samme politikerne hadde vedtatt for dem. Arbeidet med EUs svarteliste over skatteparadiser som ble til en parodi da de bestemte seg for ikke å anvende kriteriene for å havne på lista på sine egne medlemsland. (På sitt første møte etter at Brexit formelt var et faktum besluttet EUs finansministere å sette Jersey på lista)

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

Metodene for skatteplanlegging fremstår som veldig kompliserte, men i sin essens er de enkle. Vi må orke å ta i dette politisk selv om det kan virke utmattende.

Velg et kort favorittsitat fra boken.

Washington D.C., 2054. Tom Cruise er på rømmen fra politiets PreCrime-enhet.

 

Dette LØRNER du:

Litteratur

Politikk

Samfunn

Omstilling

Skatt

 

Anbefalt litteratur:

Boka til Obermaier og Obermayer med tittelen «Panama Papers» som forteller historien om hvordan disse to journalistene fra Süddeutsche Zeitung plutselig satt med 11,5 millioner lekkede dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i hendene. Historiene de nøster opp er spektakulære og gir et sjokkerende innblikk i hva aggressiv skatteplanlegging og finansielt hemmelighold handler om. Etterpå kan du lese boka vår for å finne ut av hva vi skal gjøre med det.

Metodene for skatteplanlegging fremstår som veldig kompliserte, men i sin essens er de enkle. Vi må orke å ta i dette politisk selv om det kan virke utmattende.

Marianne Marthinsen

Dette er Rødt lys - det store skatteranet

Gapet mellom ekspertene på skatteflukt og de som deltar i samfunnsdebatten er for stort. Med Rødt lys vil Maria Schumacher Walberg og Marianne Marthinsen redusere dette gapet og ta debatten et skritt videre fra den moralske fordømmelsen: Hvordan kan vi gi flernasjonale selskapers bruk av skatteparadis rødt lys? Hvilke tiltak kan vedtas av Stortinget uten at det forutsetter internasjonal enighet?