<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Sannheten

Gjest: Knut Nærum

Forfatter

Sannheten


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med forfatter bak boken, Sannheten, Knut Nærum. Boken er en flyktnings historie om da hjemlandet ble rammet av innsyn og ærlighet, og søkingen etter sannhet. Det er en fortelling om et Norge der staten tar fullstending kontroll over innbyggere – for å beskytte oss. Boken er inspirert av De ti bud og tar utgangspunkt i Det åttende bud: Du skal ikke tale usant om din neste.  

 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

At det er skremmende lett å si ja til å gi fra seg retten til privatliv og personvern.

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Jeg hadde hatt ideen siden 2018, basert på en setning av Douglas Rushkoff, så da jeg ble utfordret til å skrive en bok basert på ett av De ti bud, var det åttende – “Du skal ikke tale usant om din neste” – en god knagg.

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Om det er mulig å oppdage et vippepunkt før man har passert det.

 

Hva har du ombestemt deg om?

Jeg er mer usikker på smitteappene nå enn jeg var i april.

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

Eksempler på at tematikken settes på spissen? I så fall:

1) Datatilsynet blir til Innsynet.

2) Det offentlige og det private nyter begge godt av innsyn og krav om absolutt ærlighet. Det offentlige for å skape trygghet, det private for å selge varer og tjenester.

3) Krav om sannhet gjør det umulig å dikte basert på eget liv – fra nå av skriver du enten reportasje eller eventyr.

 

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

At vi skal passe oss litt.

 

Velg et kort favorittsitat fra boken.

“Det fins ikke noe deg. Det fins bare det du gjør.”

 

Ditt neste bokprosjekt?

I 2020 kommer Likbilen, en tegneserieroman om et postapokalyptisk samfunn hvor menneskelik er blitt grønn energi, tegnet av Karstein Volle.

 

Dette LØRNER du:

Litteratur 

Politikk 

Samfunnsendring 

Privat overvåkning 

Anbefalt litteratur:

1984, Vidunderlige ny verden, Nullingen av Paul Abel, This Perfect Day, Minority Report.  

Da jeg var 17 år ville jeg bli bibliotekar. Jeg tenkte at det er fineste et menneske kan være er å formidle litteratur til andre. Derfra begynte jeg å både tegne og skrive.

Knut Nærum

Dette er Sannheten

Fullt innsyn. Total åpenhet. Bare sannhet. Det er jo for vår egen sikkerhet. Eller ...? Jannike var rimelig lykkelig. Hun var gift med Stefan, hadde to barn og trivdes som bibliotekar. Så gikk myndighetene stadig sterkere inn for mer åpenhet i samfunnet - ingen skulle ha hemmeligheter, ingen skulle kunne bedrive anonym hets. Alt som ble ytret, måtte kunne etterprøves. Dette var vel fint, tenkte Jannike og støttet opp. Hun begynte til og med å jobbe i selve Innsynet, som overvåket alt og alle. Nå er hun flyktning i de svenske skogene, der eksilnordmenn lever av villsvin og bær. Hva gikk galt i søkingen etter sannhet? Knut Nærum har skrevet en fabulerende fortelling om hvordan vår nære framtid kan se ut hvis vi gir fra oss muligheten til å holde noe for oss selv.