<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Ensomhetens Århundre

Gjest: Kaia Storvik

Nestleder og journalist

Tankesmien Agenda


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med journalist og nestleder i Tankesmien Agenda, Kaia Storvik, om Nicola Hertz nyutgivelse; Ensomhetens Århunde. Boken formidler at ensomhet er et stort og alvorlig problem, og egentlig et utrykk for noe annet: Nemlig at det er veldig mange samfunnsproblemer som vi overlater til individet alene. Og det er ikke mulig for den enkelte å løse samfunnets utfordringer. 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

- At ensomhet er et stort og alvorlig problem, og egentlig et utrykk for noe aannet: Nemlig at det er veldig mange samfunnsproblemer som vi overlater til individet alene. Og det er ikke mulig for den enkelte å løse samfunnets utfordringer.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

- Ny kunnskap og nye tall som viser at det som før var et problem har blir en pandemi, på grunn av måten vi organiserer samfunnet på. Korona gjorde det enda viktigere. Som Herz sier: Vi bygget en ensom verden.

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

At en måte å tenke på mennesket på som var veldig positiv – nemlig individualisme – ser ut til å å ha en ganske skadelig side. Hvordan kan man kombinere frihet for den enkelte med gode liv?

Hva har du ombestemt deg om?

Tenkte nok før at grunnen til at folk var ensomme, var mye mer individuell. Ikke at det var den enkelte ensomme sin skyld, selvfølgelig, men at årsaken til at mennesker var ensomme var å finne i dem, som individer. Men det er en alt for enkel og komfortabel forklaring.

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

-I veldig mange land har de nå populære firmaer som heter «Rent a Friend», hvor du kan leie en venn. Selv om all evet at det ikke går an.

- I Japan (der ensomhet er et stort og skambelagt problem) begår kriminalitet for å få komme i fengsel – for der er de i et fellesskap og slipper ensomheten. Det er en hjerteskjærende historie om en kvinne som heter som heter Saito-San.

- Forskning viser at ensomhet er verre for helsen enn manglende fysisk trening, like skadelig som å være alkoholiker, og dobbelt så skadelig som å være overvektig. Statistisk sett tilsvarer ensomhet å røyke 15 sigaretter om dagen. Og sist, men ikke minst: Disse tallene gjelder uansett inntekt, kjønn, alder og nasjonalitet.

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

- At vi ved hjelp av politikk og organisering kan sørge for at ensomhet blir et veldig mye mindre problem. Og at det er veldig verdifullt, ikke bare for de som slipper å være ensomme, men for oss alle sammen.

Velg et kort favorittsitat fra boken.

Dette er ensomhetens århundre, men slik trenger det ikke å være. Vi har fremtiden i våre hender.

Ditt neste bokprosjekt?

Det må vi nesten spørre Noreena Hertz om. Selv har jeg ingen bokplaner. Jeg er gift med en forfatter og jobber sammen med en gjeng forfattere. Jeg vil heller lese bøker og skrive artikler, men blir både lykkeligere og mindre ensom av det.

Dette LØRNER du:

Litteratur

Digital alder

Ensomhet i digitaliseringsalderen

Japansk kultur

Anbefalt litteratur:

Bowling Alone og Our Kids av Robert Putnam. Ole Jacob Madsen: Livsmestring på timeplanen. Kaja Melsom: den fordømte friheten. - Peder Kjøs har skrevet en bok som heter «Alene», som jeg ikke har lest, men som jo handler om samme tema fra et psykologisk og norsk perspektiv. 

Ny kunnskap og nye tall som viser at det som før var et problem har blir en pandemi, på grunn av måten vi organiserer samfunnet på. Korona gjorde det enda viktigere. Som Herz sier: Vi bygget en ensom verden.

Kaia Storvik

Dette er Tankesmien Agenda

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre.