<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Vi er stjernestøv

Gjest: Sunniva Rose

Fysiker

Vi er stjernestøv


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med fysiker og forfatter bak boken, Vi er stjernestøv, Sunniva Rose. I boken ønsker hun å formidle en forståelse for radioaktivitet og stråling, og hun forteller at i kjernefysikk og kjernekraft er det mange myter og misforståelser, med opphav i redsel og mye antipropaganda slutten av forrige århundre. Målet har vært å ufarliggjøre, skape nysgjerrighet og interesse for fakta i fagfeltet. 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Forståelse for radioaktivitet og stråling – i kjernefysikk og kjernekraft er det mange myter og misforståelser (med opphav i redsel og mye antipropaganda på slutten av forrige århundre), så målet har vært å ufarliggjøre, skape nysgjerrighet og interesse for fakta i et veldig spennende og viktig fagfelt.

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

En del av klimadebatten i dag er ofte ikke så basert på fakta, men mye spill på følelser og redsel. Det er viktig at så store samfunnsavgjørelser er basert på fakta. FNs klimapanel er tydelige på at kjernekraft er en del av løsningen, men dette blir i liten grad diskutert i Norge.

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Forklare skikkelig og gå i dybden, uten at det blir for mye – «cut the crap», på sett og vis. Opptil flere ganger har jeg skrevet side opp og side ned om noe som har endt opp som ett, kort avsnitt. Å være kort og konsis – gi nok detaljer, men ikke for mye, tror jeg er noe forskere/akademikere må øve seg på (jeg og!)

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

- Atomer er små, og det er vanskelig å fatte hvor VANVITTIG små de faktisk er: et hårstrå er 200 000 atomer bredt, men atomkjernen er ekstremt mye mindre enn atomet igjen – hvis atomkjernen er som et sandkorn er hele atomet på størrelse med et cruiseskip

- Vi er faktisk stjernestøv: alle de stoffene/atomene vi (og ALT på jordkloden) består av har blitt laget i stoe stjerner ute i verdensrommet, som til slutt har dødd og eksplodert

- Alt som lever er radioaktivt, og dermed får vi en ekstra stråledose når vi feks sover sammen med et annet menneske

 

Hva vil du at vi skal snakke huske, om det er en ting?

Stråling er noe vi er utsatt for HELE tiden (alltid!), og det er for det aller meste ufarlig.

 

Velg et kort favorittsitat fra boken.

Nei, du trenger ikke være «smart».

 

Ditt neste bokprosjekt?

Sitter med mange ufortalte historier som kan bli til en oppfølger, men tror jeg først kommer til å skrive en bok om kjernekraft – som forklarer teknologien og setter den i kontekst med alle andre måter å skaffe energi til vedens befolkning på.

Dette LØRNER du:

Kjernefysikk 

Teknologi 

Klima 

Radioaktivitet 

Anbefalt litteratur:

Anja Røyne, «Menneskets grunnstoffer» 

En del av klimadebatten i dag er ofte ikke basert fakta, men mye spill følelser og redsel. Det er viktig at store samfunnsavgjørelser er basert fakta. FNs klimapanel er tydelige at kjernekraft er en del av løsningen, men dette blir i liten grad diskutert i Norge.

Sunniva Rose

Dette er Vi er stjernestøv

Denne boka handler om alt du ikke visste at du ville vite om kjernefysikk. Om drapet på en russisk spion, kvinnen bak atombomben, hvorfor ungene dine ikke trenger jodtabletter ved en eventuell atomkrig og hvordan stråledosene du utsettes for øker med antallet du går til sengs med. Sunniva Rose, Ph.d., fysiker og forskningsformidler gjør kjernefysikk til det det nettopp er: Gøy og spennende!