<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Den akuttmedisinske kjeden

Gjest: Siw Andrea Todal

Akuttsykepleier

Akuttmottaket Kristiansund


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med akuttsykepleier Siw Andrea Todal, som er fagutviklingssykepleier ved Akuttmottaket i Kristiansund, og leder for NSFs faggruppe for akuttsykepleiere. Todal forteller om den viktige kompetansen sykepleiere i den akuttmedisinske kjeden innehar, og hvordan hverdagen deres både før og under Covid-pandemien og har vært under Covid-pandemien.  De diskuterer hva den akuttmedisinske kjeden skal gjøre annerledes for å forberede seg til den neste pandemi.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Energisk, positiv, faglig engasjert, generelt engasjert, opptatt av at folk rundt meg skal ha det bra.   

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen? 
Faglig: Holde kollegaer faglig oppdatert og sørge for at riktig informasjon er tilgjengelig til en hver tid. Medmenneskelig: Åpenhet for at alle reagerer forskjellig. Være raus med hverandre.  

Hva er essensen av det du gjør på jobben? 
Gi hver enkelt pasient den best mulige behandling og se hver enkelt pasient.  

Hvorfor er oppdraget ditt spennende? 
Jeg får jobb og utgjøre en forskjell for noen hver dag.  
Ingen dager er like i et akuttmottak.   
Jeg får bidra til faglig kompetanse hos kollegaer.  

Hvilke muligheter ser du?  
Jeg ser muligheter og løsninger på det meste.

Hvilke utfordringer ser du?  
Akkurat nå er det motivasjonen blant folk  til å følge Covid-19 restriksjoner til tross for at folk er lei og sliten.  

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)?  
Alle som er født eller får vokse opp i Norge har vunnet en gullbillett.  
Opplever toleranse og åpenhet hos de fleste. Vi har muligheter til jobb og utdanning. Vi har muligheten til å holde oss friske og sunne. Tenker likevel mye på de som ikke har det bra, spesielt under Covid-19 og julen som kommer . 

-De som opplever vold i nære relasjoner , 
- De som er alene,  
- De som er rusmisbrukere.  
  
Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?  
Være rause mot hverandre.  
  
Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 
Akkurat er det frykten for å bli smittet av Covid-19 og ta dette med inn jobb eller hjem til mine nærmeste.  

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Deltagelse i arbeidsgruppen som skal revidere Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak , 
Planlegging av Akuttdagene 2020/21, 
Genrelt jobb for våre medlemmer i NLAS . 

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?  
Jobber kontinuerlig for at tilbudet til våre medlemmer skal være best mulig og at vår faggruppe vokser og blir sterkere . 
flere utdanningssteder for videreutdanning i akuttsykepleie for å sikre kompetansen i akuttmottak.  
Jobbe med krav til at helseforetak tilby utdanningsstillinger til kompetanseheving i akuttmottak. 

 

Dette LØRNER du:

Akuttsykepleie
Logistikk 
Kliniskt blikk 
Smittemottak

Anbefalt litteratur:

Trygve Schau skriver fine tekster til ettertanke 

Tiden er inne for å være raus, prøv å husk at det som oppleves som helt greit kanskje ikke er greit for kollegaen din. Dette er viktig for at vi skal komme oss igjennom neste halvår.

Siw Andrea Todal

Dette er Akuttmottaket Kristiansund

Kristiansund sykehus er et somatisk lokalsykehus i Kristiansund, åpnet i Herman Døhlens vei 1 i 1985. Sykehuset har siden 1. januar 2002 vært eid av den norske stat gjennom det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge