<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC, NSF

Kriseledelse preget av tillit

Gjest: Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Ruter


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Bernt Reitan Jenssen, som er administrerende direktør i Ruter. Han forteller om hva han har lært om kriseledelse og rask omstilling i offentlig sektor, som har blitt tvunget frem etter Covid-pandemien. Jenssen forklarer hvilken driftsmodell Ruter bruker for å få de ansatte til å ta del i innovasjon. De diskuterer hva Ruter ønsker å gjøre for å komme tilbake til et bedre sted enn det de dro fra når pandemien tok over livene våre.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?
Etter krisehåndtering og beredskap, store læringsmuligheter, utvikle ny kunnskap og innsikt. Nye lederferdigheter. Ta samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Hva er essensen av det du gjør på jobben?
Leder Ruter, strategiutvikling.

Hvorfor er oppdraget ditt spennende?
Det betyr noe for folk, utgjør en forskjell.

Hvilke muligheter ser du?
Digitalt generasjonsskifte på 2 dager, nye vaner er etablerte, folk måtte forsøke på ting de kanskje ellers ikke ville ha gjort.

Hvilke utfordringer ser du?
Vi går glipp av endringsmulighetene fordi vi/ledere går på autopilot.

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)?
Flate strukturer og omstillingsevne. Kompetente kunder og sterk infrastruktur. EU sliter med vekst og posisjon i det globale spillet og tar strategiske grep. Vi henger sånn passe med..

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?
Minne dem på at de ikke til høsten sier: Det skulle jeg ha turt å prøve ut når jeg hadde sjansen..

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Hvordan skaffe seg inntekter når det ikke er smart at alle som reiste med oss kommer tilbake. Jeg tror det ligger en Vinn vinn vinn vinn i et nytt og høyere nivå på hjemmekontor-bruk i neste fase av pandemien. Bra for arbeidstakerne, arbeidsgiverne, felleskapet og miljøet.

Dine viktigste prosjekter siste året?
Tilby trygge reiser til de som må reise, slik at samfunnet fungerer.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
I høyeste grad, sitter i styret i Skift- næringslivets klimaledere.

Ditt livsmotto?
Akkurat nå er det: Prøve og lære.

Dette LØRNER du:

Ledelse i kriser
Innovasjonskraft
Forankring post martum
Beredskap

Anbefalt litteratur:

Ruters Målbildedokument

Vi går glipp av endringsmulighetene fordi ledere går på autopilot.

Bernt Reitan Jenssen

Dette er Ruter

Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og det som tidligere var Akershus. Ruter avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de to fylkene, som deretter bestilles fra ulike operatørselskaper. For buss og båt tildeles kontraktene etter anbudskonkurranser.