<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Ta ansvar i pandemien!

Gjest: Renate Carita Nordh

Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste

Østre Toten kommune


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Renate Carita Nordh, som er enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste i Østre Toten kommune. Hun forteller om hvordan corona berører hennes arbeidsoppgaver innen psykisk helse og rus, og innen geriatri og omsorgstjenester. De snakker om hva Renate skal forske på i sin doktorgrad, og hvor hun ser et behov for videre forskning innen helse, teknologi og samfunn.

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?  
At det å være nysgjerriglitt ureddog gi litt mer faen (kan ikke lykkes like godt med alt) – gjør også at vi utvikler ossog lærer mye mer underveis 

Hvem er du, personlig og faglig  
Jeg er ei dame  51 år. Tre voksne barn, og en hund. Jeg har en allsidig erfaring både fra industrien Raufoss som fabrikkarbeider, og etter hvert som sykepleier og leder.   
 
Hva er det viktigste du har lært av Covidkrisen?  
Hvor sårbare vi er, og hvor viktig det er å ha tydelige planer og strategier for å agere når dette er nødvendig 
 
Hva er essensen av det du gjør  jobben?  
 jobben er jeg en leder og tilrettelegger – til enhver tid forsøke og sørge for at medarbeiderne til enhver tid har de beste forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb 

Hvorfor er oppdraget ditt spennende?  
Fagutvikling og brukerinnvolvering synes jeg er spennendeinteressant og nødvendigog som jeg har stor tro  er nøkkelen i å gi gode og riktige tjenester 

Hvilke muligheter ser du?  
Jeg har et ønske og en ambisjon om å forsøke å se muligheter i det meste. Jeg er av den oppfatning at det er viktig å forsøke å finne mulighetene i det handlingsrommet som vi til enhver tid har. 

Hvilke utfordringer ser du?  
Over tid så tror jeg det kan bli utfordringer med det som er skissert som konsekvenser av pandemien. Mange kan bli enda mer isolerte, ensomme. Barn som kanskje ikke har hatt det bra hjemme under pandemien har fått det verre og blitt mer   skadet, og ikke minst arbeidsledighet og familier som kommer til å  økonomiske belastninger 

Noen tips?  
I den situasjonen landet og vi som innbyggere er i; vil jeg utfordre lytterne til å ta ansvar, både for seg selv og andre, og følge de påbud og anbefalinger som til enhver tid er gjeldende. 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?  
Kanskje bevisstheten for hvor viktig de nærmeste rundt meg er, og hvor sårbart det er å ikke kunne opprettholde kontakten som tidligere. Den fysiske nærheten med å ikke kunne både gi en klem og  en klem. Det å vite at mange ikke får være nær sine som er syke og/eller døende 
 
Dine viktigste prosjekter siste året?  
Det har vært å utarbeide sikre gode planer og rutiner som skulle sikre kontinuitet og forutsigbarhet for tjenesten, slik at vi kunne opprettholde mest mulig normal drift gjennom hele året –  tross av pandemien. 

Dette LØRNER du:

Bruk av teknologi i omstilling  
Verdibasert ledelse 
Fagutvikling og brukerveiledning i Corona 
Psykisk helse og teknologi  

Anbefalt litteratur:

Pappas hemmelighet av Vilde Bratland 
Smittet av vold av Per Isdal 
Velferdsteknologi av Ingunn Moser 
Dokumentarserien om Astrid Lindgrens Liv på NRK

Dette har jeg aldri gjort før dette klarer jeg helt sikkert

Renate Carita Nordh

Dette er Østre Toten kommune

Østre Toten er en kommune på Toten i Innlandet fylke. Kommunen grenser i vest til Vestre Toten, i nord til Gjøvik, i nordøst til Ringsaker, i øst til Stange, i sørøst til Eidsvoll og i sør til Hurdal