<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Homo Solidaricus

Gjest: Wegard Harsvik

Forfatter

Homo Economicus


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med forfatter bak boken , Homo solidaricus - et oppgjør med myten om det egoistiske mennesket, Wegard Harsvik. Boken formidler kunnskap om mennesket, og Wegard siterer ”folk er ålreite dyr. Det må få betydning for hvordan vi bygger samfunnet vårt.” Bygger vi samfunn basert på tillit og solidaritet, så får vi mennesker som handler deretter. Boken er også politisk i form av at politikk handler mye om menneskesyn.

Når ble boken skrevet, og hvorfor?

Vi skrev boka i 2017/2018. Vi mente det var behov for å formidle all den nye kunnskap om mennesket vi har fått, rett og slett

 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Folk er ålreite dyr. Det må få betydning for hvordan vi bygger samfunnet vårt.

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Alt for mange tror fortsatt på myten om homo economicus. Det gjør at vi planlegger feil som samfunn og i arbeidslivet

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Vår iboende trang til å betrakte andre som enten medlemmer av vår gruppe, eller utenfor den

 

Hva har du ombestemt deg om?

Hvor mye avlæring av instinkter som må til for å bygge et fungerende byråkrati – det å hjelpe våre nærmeste ligger dypt i oss.

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

Folk hjelper mindre om de får betalt! Samarbeidet mellom ulike dyr – for eksempel grevling og prærieulv.

 

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

Vi er dyr, og det sosiale er det som definerer oss

 

Velg et kort favorittsitat fra boken:

Den vennligste overlever!

 

Ditt neste bokprosjekt?

Den har arbeidstittelen “Arven etter Erna», og kommer ut til våren.

 

Dette LØRNER du:

Vitenskap

Historie

Teknologi

Omstilling

Anbefalt litteratur:

Rutger Bregman, “Human Kind”. Frans de Waal “The age of empathy», . Nicholas A. Christakis «Blueprint»

Dette er også en veldig politisk bok, fordi politikk handler mye om menneskesyn

Wegard Harsvik

Dette er Homo Economicus

Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle forestillinger om mennesket. Særlig forestillingen om Homo Economicus - ideen om at vi alle har snever egeninteresse som mål i alt vi gjør - har fått hard medfart. I denne boka løfter Wegard Harsvik og Ingvar Skjerve fram motsatsen, Homo Solidaricus. Boka tar et oppgjør med tenkingen om at egoisme og egen vinning må være det rådende. Den setter sammen ny kunnskap som viser at samarbeid er grunnleggende egenskaper hos oss som art. Forfatterne viser hvordan dette også må få konsekvenser for hvordan vi diskuterer politikk og skaper gode samfunn. Solidaritet og fellesskap er ikke en kamp mot menneskenaturen. Det er dypt forankret i oss.