<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Forretningsforståelse

Gjest: Tale Skjølsvik

Professor og forfatter

Forretningsforståelse


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med professor og prodekan ved OsloMet, Tale Skjølsvik om hennes seneste bok, Forretningsforståelse, som er skrevet sammen med Kari Håvåg Voldsund og Judit Johnstad Bragelien. Den nye utgaven gir et innblikk i metoder og verktøy som er nødvendige for å drive med forretningsutvikling, den hjelper leseren med å se sammenhengen i organisasjon og næringsliv, og den utvider selve begrepet, slik at alle som ønsker skal kunne utvikle sin forretningsforståelse.  

Når ble boken skrevet, og hvorfor?

2016 og 2020 - Det var et behov for en bred tilnærming til organisasjons- og næringsliv for de som ikke har så mye kjennskap til det fra før. 

 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Se deler av organisasjoner og næringslivet i sammenheng. 

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Vi, Kari, Judit og jeg (det fantastiske teamet som står bak denne boka), måtte skrive den nå fordi det er viktig at alle med profesjonsutdanning og at alle andre som skal ut i arbeidslivet har den typen kompetanse. 

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Delene og helheten - samordning av ulike deler av organisasjoner samtidig som det er krav til funksjons-, detalj- og spesialistkompetanse. 

Rollen til "oversetterkompetansen" i organsiasjoner. 

 

 Hva har du ombestemt deg om?

Betydning av digitalisering i organisering og næringsliv er mye større enn det boka tar opp. 

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

Bærplukkerstøvlene som oppfinnelse. 

Ulike hotellkonsepter som beskrivelse på ulike strategier. 

Ekornes som eksempel på et interessant regnskap. 

 

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

Alle bør kunne noe om organisasjoner og næringsliv. 

 

Velg et kort favorittsitat fra boken.

“The innovation distinguishes between leader and a follower”. -Steve Jobs

 

Hvilke andre lignende bøker bør folk lese, evt se?

Tarjei sin bok:) 

 

Ditt neste bokprosjekt?

"Fremtidens ledelse - bærekraft, digitaliseering og menneske i sentrum"

Dette LØRNER du:

Metoder og verktøy i forretningsutvikling 

Organisasjon og ledelse 

Strategi 

Læring 

 

Anbefalt litteratur:

Digital forretningsforståelse av Tarjei Heggerenes 

 

Boken gir deg språkdrakt for å snakke om organisasjon og ledelse på. Den skal hjelpe deg å se deler av organisasjoner og næringsliv i sammenheng

Tale Skjølsvik

Dette er Forretningsforståelse

Forretningsforståelse gir innsikt i både forretningsideer og -modeller, forretningsplanlegging og forretningsdrift. Den er lettlest og skrevet med morsomme og oppdaterte eksempler og anekdoter, men har samtidig et godt teoretisk fundament med en rekke referanser. Boken er rettet mot innovasjons- og entreprenørskapsemner i profesjonsutdanninger innen ingeniørfag, økonomi- og helsefag og etter- og videreutdanningskurs, men kan også benyttes av alle som ønsker å utvikle sin forretningsforståelse.