<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Verden på vippepunktet

Gjest: Dag O. Hessen

Professor og forfatter

Verden på vippepunktet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker Silvija Seres med biolog og professor ved Universitet i Oslo, Dag Olav Hessen. I denne podkasten snakker vi om boken, Verden på vippepunktet, som omhandler de klimaendringene og miljøødeleggelser vi i dag står ovenfor. Den tar også for seg innovasjon og hvorvidt teknologi har gjort verden til et bedre sted. Boken ble tildelt årets Bragepris i sakprosaklassen, og Hessen ble i tillegg tildelt årets hederspris.

Når ble boken skrevet, og hvorfor?

 

Stort sett skrevet i 2019. Den var tenkt som en pamflett, men ble en hel bok fordi jeg både ville få fram at utfordringene ikke dreier seg “bare” om klima og CO2, men også naturtap. Jeg har også ville få fram alvoret i situasjonen, samtidig som jeg sier at jorda ikke “går under”. Dessuten er det snakk om hva slags samfunnsmessige vippepunkter vi trenger for å motvirke vippepunktene i klima og natur.

 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

At vi er i en situasjon hvor det virkelig haster, at utfordringene ikke dreier seg “bare” om klima og CO2, men også naturtap, men at løpet ikke er kjørt.

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Fordi det var mye her som ikke var sagt - og det haster.

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Det er mange dilemmaer; bare tenk på vindmøller. Mye som er grønt fra ent synspunkt er ikke grønt fra et annet. Og hva slags framtidssamfunn ser vi for oss? Kan vi virkelig løse dette ved videre vekst?

 

Hva har du ombestemt deg om?

Vindkraft.

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

  1. Mitt møte med isbjørner under feltarbeid på Svalbard - hvor klimaeffektene er tydelige.
  2. At vektforholdet mellom landlevende pattedyr nå er følgende: mennesket 34 prosent, våre husdyr 60 prosent, og ville dyr 4 prosent.
  3. Eksempler på effektene av eksponentiell vekst.

 

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

Hvor avhengige vi faktisk er av natur, og hvor avgjørende intakt natur er også for klimaet-

 

Velg et kort favorittsitat fra boken.

Den største trusselen mot framtiden er troen på et det er noen andre som skal redde den.

 

Hvilke andre lignende bøker bør folk lese, evt se?

Det kom mange gode klimabøker og naturbøker i fjor.

 

Ditt neste bokprosjekt?

En bok livets opprinnelse som kommer høsten 2021

 

Dette LØRNER du:

Bærekraft

Klimaendringer

Miljø

Omstilling

Anbefalt litteratur:

På naturens skuldre – Anne Sverdrup Thygeson

Den var tenkt som en pamflett, men ble en hel bok fordi jeg både ville få fram at utfordringene ikke dreier seg “bare” om klima og CO2, men også naturtap. Jeg har også ville få fram alvoret i situasjonen, samtidig som jeg sier at jorda ikke “går under”

Dag O. Hessen

Dette er Verden på vippepunktet

For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 9 milliarder, og er i ferd med å forandre planeten fundamentalt. Arten det er snakk om er oss. Det vi gjør mot jorda registreres på en geologisk tidsskala, over hundretusenvis av år. Så omfattende er utslippene av klimagasser og reduksjonen av naturmangfoldet vi har stått for i løpet av et ørlite øyeblikk i klodens lange historie.