<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Verden og Norge sett fra mammapermisjon

Gjest: Randi Ness

Manager

PwC


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med manager i PwC og tidligere politiker, Randi Ness. Hun har gjennom de siste femten årene jobbet med alt fra distriktsutvikling til de store internasjonale spørsmålene. Randi har lang fartstid i politikken for Arbeiderpartiet, og som politisk rådgiver i Finansdepartementet. I 2014 jobbet hun som politisk rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO. Nå har hun vendt tilbake til Trondheim hvor hun fortiden er i sin viktigste jobb hittil; mammapermisjon. Samtalen reflekterer rundt modige politikere, nye løsninger, samt et kritisk blikk på det som følger med den digitale revolusjonen.   

 

Utdanning og hobby? 

Bachelor i samfunnskunnskap fra NTNU og MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH.

 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Det som driver meg er muligheten til å være med å skape et bedre samfunn for folk. Om det er som lokalpolitiker i fylkestinget, som politiker i Arbeiderpartiet eller som rådgiver for NATOs generalsekretær eller som konsulent er ikke så viktig. Men jobben må dreie seg om å bidra til et bedre samfunn for folk.

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

I PwC har jeg jobbet mye med kommunesektoren, blant annet hvordan kommunene kan levere enda bedre tjenester for sine innbyggere. Jeg brenner for å involvere ansatte og innbyggere i utviklingsarbeidet kommunene gjør.

 

Hva er du best på?

Å skape engasjement!

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Vi trenger kunnskap om digitalisering, men vi må også ha kunnskap om menneskelige relasjoner og hvor viktig det er.

 

Hvem inspirerer deg?

Flere av mine tidligere sjefer inspirerer meg. Og min bestemor.

 

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?

Siste boka jeg leste var Asle Skredderberget sin bok om Pensjonsfondet, som heter Usannsynlig Rik. Den tar for seg historien til Pensjonsfondet. En bok alle burde lest, for å forstå at den rikdommen Norge har i dag ikke skal tas for gitt, og at det ligger et godt politiske håndverk bak den rikdommen. At vi kom godt ut av finanskrisen, og ser ut til å kunne komme godt ut av denne krisen, er ikke tilfeldig. Det handler om at vi har spart opp en formue. Men denne formuen varer ikke evig. 

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?

Å bli mamma.

 

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Endelig kan man snakke om en digital revolusjon; Verden har blitt mindre.

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Absolutt. Det må det. Mener bedriften Vestre (se podkasten med Jan Christian Vestre her) er det beste eksemplet på det. Denne typen bedrifter og bedriftseiere tror jeg vi kommer til å se mer av.

Dette LØRNER du:

Politikk 

Økonomi 

Samfunnsstyring 

Omstilling og fremdrift 

 

 

Anbefalt litteratur:

Siste boka jeg leste var Asle Skredderberget sin bok om Pensjonsfondet, som heter Usannsynlig rik. Den tar for seg historien til Pensjonsfondet. En bok alle burde lest, for å forstå at den rikdommen Norge har i dag ikke skal tas for gitt, og at det ligger et godt politiske håndverk bak den rikdommen.  

Det som driver meg er muligheten til å være med å skape et bedre samfunn for folk

Randi Ness

Dette er PwC

PricewaterhouseCoopers er et globalt nettverk av firmaer innen revisjon og rådgivning.